Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

CV-tjänst för forskare på KTH

På KTH har det länge funnits tankar om att införa ett sätt för forskare att kunna hantera sitt CV på ett enkelt sätt. Inte bara för inmatning av CV-information utan även för olika typer av ansökningar hos kända finansiärer och för att kunna följa upp hur KTHs forskning går i stort.

Kort introduktion

Under förra året genomfördes RAE2012 där Reseach Office (RO) samlade in c:a 1100 forskar-CVs som kommer ligga som grund för den kommande CV-tjänsten. De tre huvudsyftena är:

  1. Stärka synligheten av KTHs forskare.
  2. Förenkla CV- och ansökningshanteringen för KTHs forskare.
  3. Utgöra en resurs för uppföljning av frågor som rör forskning på KTH.

Viktiga aspekter

En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till i detta projekt är att göra gränssnittet för inmatning intuitivt. D.v.s. att det är lätt att förstå vad som ska matas in samt hur/var det jag som forskare matar in kommer att presenteras i slutändan.

En annan aspekt är att det ska vara snabbjobbat och att man inte ska behöva mata in information som redan finns i något annat källdatasystem.

Integrationer och importer

För att göra det så enkelt som möjligt för forskarna kommer integrationer mot ett flertal interna och externa källdatasystem implementeras. Dessa kommer populera fält för att underlätta forskarens arbete med att upprätta och underhålla sitt CV.

Flödet genom CV-applikationen

Några av systemen är:

  • HR+ – propagering av persondata från KTHs personalsystem.
  • DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) – import av publikationer.
  • RAE2012 – import av c:a 1000 forskar-CVs.
  • KTHs profiler – en naturlig kontext för personrelaterad information.
  • KTHs webbpubliceringssystem – möjlighet att enkelt att visa upp forskare på KTH
  • Sökmotorer inkl. KTHs interna söktjänst – göra forskare och deras CVn sökbara och enkla att hitta
  • LinkedIn – Här ges möjligheten att hämta sina tidigare anställningar och utbildningar.

Fler integreringar till andra system kan tillkomma senare men detta är den initiala planeringen.

Exporter
För att göra KTH-CVn kompatibla med andra CV-tjänster och relaterade system kommer KTHs CV-tjänst att stödja CERIF, Common European Research Information Format, en etablerad standard för att hantera forskningsdata.

Upplägg av utvecklingsprojektet

Innan utvecklingen började gjordes en förstudie där behoven och en projektplan lades fram. Till detta kommer det under utvecklingsprojektet finnas en referensgrupp med representanter från fakulteten och förvaltningen samt en testgrupp med forskare för att mer i detalj ta fram det som efterfrågas.

Grovt kommer utvecklingsetapperna se ut på följande sätt men releaser kommer kontinuerligt gå till referens- och produktionsmiljön när ”nytta” finns på plats.

CV-tjänst för forskare på KTH - Etapper för utvecklingsprojektet

Lite teknik och deployförfarande – Git, Play Framwork och PostgreSQL

Som plattform har valet hamnat på Play Framework 2.1 med PostgreSQL som databas. Ebean-strukturen i Play passar bra för en CRUD-applikation som denna. Vi använder Git (med Git Flow) och har ett deployförfarande som vid en release pushar in till Git-repot, där vår Jenkins (CI) snappar upp och automatiskt deployar ut den nya releasen till valda miljöer.

För integration med KTHs HR-system (eller mer specifikt UG för de som vet vad det är) används en sk. propagator som propagerar ändringar från personalsystemet. Detta gör att vi får tillgång till vilka som är forskare och därmed vilka som ska kunna logga in, samt deras persondata som t.ex. namn, e-post och skola.

RAE-datat kommer importeras med hjälp av ett importskript (engångsimport) via en fil där detta data finns lagrat idag.

DiVA-integrationen kommer ske via deras api som bygger på MODS (Metadata Object Description Schema), vilket är en XML-baserad standard för bibliometriska set av data.

CV-applikationsöverblick

Följ gärna det vidare arbetet här på bloggen eller via vår Socialgrupp: CV-tjänst för forskare på KTH