Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

Nyttjandecykeln – En lättviktig metod för arkitekturval

Nyttjandecykeln är en enkel bild som ger en överskådlig bild över hur ett teknikområde ser ut och vart det är på väg. Den visar på ett överskådligt och intuitivt sätt var olika tekniker, tjänster, processer, lösningsmönster med mera hör hemma i ett strategiskt perspektiv.

  • Bilden ger en enkel översikt över vad som är på väg in och ut.
  • Bilden är ett stöd för beslut i samband med ny- och vidareutveckling av tjänster och tekniska lösningar.
  • Bilden är en delegationsordning där det är tydligt vad som är klart att använda och vad som kräver beslut.
  • Processen att ta fram och underhålla bilden är ett verktyg för kommunikation och förankring.

Tolkning

Nyttjandecykeln illustrerar hur viktiga komponenter i IT-miljön rör sig från att vara kandidater vi överväger och diskuterar, till att vara delar av den miljö vi använder oss av för att realisera tjänster, för att slutligen så småningom bli inaktuella och föremål för avveckling. Komponenter är i princip vad som helst som är väsentligt för ett område. Det kan t.ex. röra sig om tjänster, programvaror, tekniker, lösningsmönster och processer med mera. När ett första nutidsläge är ett etablerat kommer komponenterna i bilden naturligt att röra sig i ett flöde från vänster till höger. Saker flödar i huvudsak längs den streckade linjen men undantag sker. Kandidater kanske utgår omedelbart, saker vi börjar använda kanske går direkt till avveckling osv.

Kandidater Saker som det talas om, internt eller externt, men som vi ännu inte bestämt oss för om vi ska göra. Beslut krävs
Börja Bra saker som vi har börjat med och vill göra mer av. Ok att använda
Fortsätt-förbättra Bra saker som vi gör och vill fortsätta med. Detta är för oss strategiska saker och vi avser att fortsätta med dem de närmaste tre åren. Ok att använda
Behåll-avvakta Saker som vi gör men för närvarande inte aktivt satsar på. I allmänhet faller dessa inom endera av två kategorier:

  • Saker vi inte vill basera nya tillämpningar på men är etablerade i befintliga tjänster och behöver förvaltas tills vidare. Avsikten är att gå mot ”Sluta” och ”Avveckla”, men det avgörs av de tjänster som använder funktionen.
  • Saker vi helt enkelt inte har bestämt oss för hur vi ska hantera, om de ska avvecklas eller om vi ska göra en förnyad satsning. I det senare fallet kan de förflyttas in i ”Börja” och ”Fortsätt-förbättra”.
Beslut krävs
Sluta Saker vi ska sluta med. Ska inte användas
Avveckla Saker vi aktivt arbetar med att bli av med. Ska vara borta inom 3 år från att de börjar avvecklas. Ska inte användas

Behåll – avvakta

Av särskild vikt är fältet ”behåll-avvakta” som, liksom pilarna i nyttjandecykeln antyder, är en beslutspunkt som kräver lite ytterligare förklaring. Här hamnar saker som åtminstone för närvarande är på väg ut men vi inte omedelbart kan säga att vi ska sluta med. Det kan finnas flera orsaker till att saker hamnar här.

  • Det kan vara tekniker eller lösningar vi vill sluta med men för närvarande inte kan. Det kan t.ex handla om teknik som tjänster som är i bruk bygger på och där dessa tjänster antingen måste avvecklas eller förändras innan man kan avveckla tekniken.
  • Det kan vara tekniker eller lösningar vi vill fortsätta med men för närvarande inte kan. Det kan t.ex handla om teknik vi inte mäktar med att underhålla av kompetensskäl eller som kräver investeringar för att nå en nivå som krävs för fortsatt användning.

Fältet uttrycker alltså ett beslutsunderskott där saker är i ”limbo” eller ”på is” i avvaktan på att vi vet hur vi ska hantera dem.

Credits: Metoden har vi fått från Stockholms Universitets lösningsarkitekt Mats Törnblom.

KTH:s IT-avdelning använder metoden på en rad olika områden, allt från Windowsdrift till val av frameworks inom utveckling. Läs gärna om hur vi jobbar med metoden i Utvecklingsgruppen och tjuvtitta i vår trello-board.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.