IT-utbildningar i Kista

bengt100Elektronik och datorteknik 180 hp
Bengt Molin, KTH
Utbildningen ger en helhetssyn på elektroniksystem som styrs av inbyggda datorsystem. Med specifika kunskaper om elektronik, programmering och systemtänkande har du spännande karriär-möjligheter. Programansvarig Bengt Molin berättar


rron_100

Informationsteknik 300 hp
Robert Rönngren, KTH
Det här är en modern, datateknisk utbildning för dig som vill jobba inom det teknikområde som utvecklas snabbast och som påverkar oss och samhället mest. Programansvarig Robert Rönngren berättar… Läs mer


anderss100Högskoleingenjör Datateknik 180 hp
Anders Sjögren, KTH
På programmet Datateknik fokuseras på all teknik som bygger upp och möjliggör internet, med inriktning mot program-och applikationsutveckling, datornätverk och infrastruktur. Programansvariga Anders Sjögren berättar… Läs mer


Information and Communication Technology 180 credits
Paolo Monti, KTH
The aim of this Bachelor’s programme is to meet society’s enormous demands for ICT solutions and prepare a new generation of highly skilled specialists in the field. This programme is taught in english. The programme director will tell you more… Read more