Lyssna på våra forskare

 

 

 

Why becoming a communication (radio) engineer is a cool thing?

Communications engineering is much more than designing smart phones for your pocket. Come and hear about how comms engineers can contribute through their work to discoveries in astronomy, cosmology, medicine and molecular biology, just to mention few areas. Lector Marina Petrova will tell you more. Observera att presentation sker på engelska. 

 

 

Teknik som räddar liv      

Elektroniken skapar stora möjligheter inom sjukvården. Genom miniatyriseringen av elektroniken kan vi skapa mycket bättre medicinsk utrustning som förbättrar vården och i vissa fall även rädda liv. Biträdande lektor Saul Rodriguez kommer att berätta hur avancerad mikroelektronik möjliggör att stora medicinska apparater kan anpassas i en kiselbricka på endast ett par kvadratmillimeter. Saul kommer visa en sofistikerad integrerad krets som kan diagnostisera hudcancer!

 

Säkerhetskritiska system

Dagens flygindustri och framtidens bilindustri med självkörande bilar ställer stora krav på säkerheten och prestandan i de komponenter som används när systemen byggs,samtidigt som det ställs stora krav på låg effektförbrukning för att säkerställa minimal miljöpåverkan. Universitetslektor Johnny Öberg berättar om KTHs forskning inom området.