Strategisk hållbarhetsbedömning för innovationsmiljöer

”Hållbar innovation” sägs vara ett sätt att möta samhället utmaningar för att nå en mer hållbar utveckling. Men vad är hållbar innovation? Hur kan man styra innovationsprocessen i hållbar riktning, och hur vet man om en innovation är hållbar eller inte?

Hållbarhet i innovationsmiljöer

Här presenteras ett ramverk för strategisk hållbarhetsbedömning i innovationsmiljöer. Det innehåller metoder som kan hjälpa en innovationsmiljö att identifiera och värdera innovationer ur hållbarhetssynpunkt, samt ge vägledning om hur detta kan integreras i ett ledningssystem för innovationsmiljön.

Ramverket är resultat av ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts av KTH på uppdrag av och i samarbete med VINNVÄXT , en satsning av Vinnova för att främja hållbar tillväxt i regioner genom att stödja innovationsmiljöer.

Erfarenheter från VINNVÄXT-miljöer

Målgrupp för sidan är främst innovationsmiljöer inom VINNVÄXT-programmet, men även andra aktörer som jobbar på liknande sätt och vill arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

En av de VINNVÄXT innovationsmiljöer som deltagit i utvecklingen av ramverket är ”Framtidens bioraffinaderi”. Under projektets gång har de testat och gett återkoppling på olika delar av ramverket. [klipp in kommentar/citat]

Utforska ramverket

Här kan du som arbetar i en av Vinnovas VINNVÄXT miljöer, eller i andra liknande sammanhang, utforska och få vägledning hur ni gör om din organisation vill testa ramverket för strategisk hållbarhetsbedömning i innovationsmiljöer på egen hand.

Börja utforska ramverket!