Hållbar utveckling på frammarsch

KTH har gjort tydliga framsteg inom miljö och hållbar utveckling sedan 2011. Det visar de uppföljningar som gjorts.

När vi nu byter rektor kan det finnas skäl att fundera på hur utvecklingen har varit inom hållbar utveckling på KTH. Tidigare i år publicerade vi en sammanfattande redovisning av hur vi lyckats med miljömålen mellan 2013 och 2015. Ett av resultaten är att ett systematiskt arbete kring undervisning har gett resultat.  Forskning om och för hållbar utveckling har också ökat.  Det syns bland annat genom att KTH har klättrat på QS ranking i kategorin ”Environmental Science”. KTH har också klättrat på Naturvårdsverkets ranking över myndigheters miljöledningsarbete och nu är vi på delad 5:e plats. KTH blev miljöcertifierat 2015. Vi fick också utmärkelsen ”International Sustainable Campus Excellence Award for Excellence in Campus 2015” för KTH Campus Plan 2014. På våra campus så har energianvändningen i byggnader minskat och utsläppen av koldioxid från flygresor per anställd har minskat.

Under 2015 gjordes också en utvärdering av arbetet med att integrera hållbar utveckling i undervisning, forskning och samverkan. Den gjordes av en extern bedömargrupp bland annat baserat på intervjuer med interna och externa intressenter. Bland resultaten märks:

    • KTH har gjort framsteg i sitt hållbarhetsarbete
    • Stöd från KTH-ledning och administrativt stöd har varit betydelsefullt
    • Det finns ett stort stöd i verksamheten för att KTH ska vara en ledande aktör inom hållbarhet
    • Men – det är långt kvar till målet att hållbarhet är integrerat i all verksamhet.

Det här pekar mot att den satsning som Rektor beslutade om 2011 har gett resultat men också att den behöver fortsätta. Själv tror jag att de satsningar som görs med fakultetsmedel är speciellt viktiga. Ett exempel är att skolorna inför 2012 kunde äska medel för särskilda satsningar inom utbildning för hållbar utveckling. Totalt beviljades då 8 Mkr över ett antal skolor. Effekter av de satsningarna kan vi fortfarande se i verksamhet på flera skolor. Jag tror också att den satsning som nu görs av myndighetskapital (sammanlagt nästan 70 Mkr på hållbar utveckling) också kommer att ge effekter på lång sikt.

Nu kliver Sigbritt Karlsson på som ny rektor och signalen är tydlig. Verksamhet ska präglas av jämställdhet och hållbar utveckling.

Veckans tips: Prenumerera på nyhetsbrev från KTH Sustainability Office.