Kunskap om hållbar utveckling efterfrågas på arbetsmarknaden

De studenter KTH utbildar idag behöver kunna utveckla ny teknik och nya system med hänsyn till hållbar utveckling. Det är en kompetens som blir alltmer eftertraktad på arbetsmarknaden.

I den Karriäruppföljning som KTH gjorde 2015 framgår att 74 procent av dem som tog examen ett par år tidigare har arbetsuppgifter i sitt arbete som ställer krav på förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling.

Bland KTH:s hållbarhetsmål för perioden 2016-2020 finns målet att hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram på samtliga nivåer (inklusive forskarutbildning) så att studerande efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Att KTH nu också uttryckligen har som mål att hållbar utveckling ska integreras i forskarutbildningsprogram väcker frågor. Många välkomnar det och pekar på behovet. Andra menar att deras forskarutbildningsämne ligger så långt från hållbar utveckling att det bara blir krystat. Så kan det säkert vara i vissa fall. Men forskarutbildningen ska inte bara ge färdigheter inom det specifika forskarutbildningsämnet, utan också generella färdigheter. Efter forskarutbildningen kommer ju många att arbeta med bredare arbetsuppgifter som exempelvis innebär att man ska kunna göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling.

Men jag tror att många underskattar sitt ämnes koppling till hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen (se tidigare blogg) berör många samhällsområden och jag tror att det är få ämnen på en teknisk högskola som inte har någon koppling. Ta till exempel matematik. Systemtänkande för att kunna hantera komplexa problem lyfts ofta fram som en nyckelkompetens inom hållbar utveckling. Det finns därför massor av exempel på hur matematik och systemanalys behövs både för att beskriva problem och utveckla lösningar på dem.

Ett annat exempel är autonoma system och artificiell intelligens. Cambridge University har nyligen startat ett center för framtidens intelligens. I sitt inledningsanförande beskriver Stephen Hawking hur AI har möjligheter att lösa många av våra hållbarhetsutmaningar, men också innehåller risker. Det är ett exempel på de starka kopplingar som finns mellan många forskningsområden och hållbar utveckling.

Veckans tips: Läs artiklar av KTH-forskare på DN Debatt om klimat och låglönejobb med repliker och slutrepliker.