Vetenskap och konst på Moderna Museet

Hur kan kreativitet och konst bidra till att skapa en hållbar framtid? Kom och bidra till diskussionen den 14/1 på Skeppsholmen och Moderna Museet.

Vetenskap handlar ibland om de stora frågorna och berättelserna. Det kan handla om kosmos, om livets uppkomst och stora samhällsförändringar. En stor berättelse som pågår just nu handlar om klimatförändringar och förändrade livsbetingelser på grund av dessa. Detta berör alla människor och framtida generationer.

Stora frågor och händelser behöver konst och kultur. Människan behöver kultur för att spegla och manifestera förändringar, för att skapa berättelser om alternativ, för att trösta, glädja och skapa kamplust. Och för att det är kul!

Under hösten och vintern har Moderna Museet haft webutställningen Acclimitize för klimat- och hållbarhetsinspirerade verk. I samband med avslutningen av denna så ordnar KTH tillsammans med bland andra Stormvarning och Stockholm Environment Institute på lördag ett seminarium om vetenskap och konst och på kvällen är det avslutningsfest med musik och konst. Mer info finns här.