Fortsätt satsa på förnybart

I takt med att priserna på förnybar energi minskar kommer krav på att minska kostnaderna också för den icke-förnybara energin. Därför är det i dagsläget extra viktigt att samhället fortsätter att satsa på förnybar energi. Priserna på förnybar energi och batterier har sjunkit kraftigt de senaste åren. Att det har gått så snabbt har överraskat … Fortsätt läsa ”Fortsätt satsa på förnybart”

800 kilo per student

Världens samlade utbildningar ger upphov till knappt 2,5 procent av världens koldioxidutsläpp. Det visar en färsk studie från University of Toronto. Det är ungefär lika mycket som världens användning och produktion av IT-produkter och tjänster. Universitet som KTH kan bidra till en hållbar utveckling genom vår forskning och genom att utbilda människor som i sitt … Fortsätt läsa ”800 kilo per student”

Checklista för social hållbarhet

Många uppfattar begreppet social hållbarhet som svårt och luddigt. Men genom de globala hållbarhetsmålen finns det nu ett verktyg som kan användas för att beskriva det. Hållbar utveckling brukar baserat på den så kallade Brundtlandrapporten definieras som en utveckling som tillfredsställer våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. Det innehåller två … Fortsätt läsa ”Checklista för social hållbarhet”

Diskutera digitaliseringen mer

Är digitaliseringen ett hot eller en möjlighet för klimatet? Det beror på hur vi använder tekniken och utformar andra omgivande faktorer. Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter att effektivisera och intensifiera användningen av produkter och tjänster. Ofta leder det också till miljövinster. Ett exempel kan vara förbättrad styrning av uppvärmning i byggnader. Det kan leda till både … Fortsätt läsa ”Diskutera digitaliseringen mer”