Vi kan vara stolta

KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet inom hållbar utveckling. Miljöledningssystemet är ett verktyg för det. Veckans externa revision visar att vi är på rätt väg. Som alla statliga myndigheter ska KTH ha ett miljöledningssystem. Sedan 2015 är vi också certifierade enligt ISO 14001 vilket visar att det är ett väl fungerande system. Miljöledningssystemet innehåller … Fortsätt läsa ”Vi kan vara stolta”

Hållbar stadutveckling kräver ett brett perspektiv

KTH har under senare år gjort flera satsningar på hållbar stadsutveckling, bland annat genom flera nya lärartjänster, deltagande i stora EU-projekt och inte minst genom det strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Hållbar stadsutveckling är ett spännande område, inte minst för att det omfattar så många olika tekniska, sociala och miljömässiga aspekter som måste hanteras … Fortsätt läsa ”Hållbar stadutveckling kräver ett brett perspektiv”

Biobaserad ekonomi – forskning för framtiden

Ett hållbart samhälle innebär att användning av fossila bränslen i stort sett upphör. Mycket mer förnybara råvaror kommer då att användas. Men det kräver fungerande ekosystem. I veckan överlämnade vi inom regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling ett förslag till miljödepartementet om att Sverige, som en långsiktig profilfråga inom EU, ska driva att bioekonomin utvecklas. … Fortsätt läsa ”Biobaserad ekonomi – forskning för framtiden”