Ledande universitet satsar på hållbar utveckling

Det är roligt att se alla nya studenter på KTH! Ni som nu börjar kommer att få vara med om stora förändringar under ert arbetsliv. En hållbar utveckling ställer krav på nya lösningar och ni kommer att få vara med och utveckla dem!

På KTH är hållbar utveckling ett prioriterat område. Det har vi gemensamt med många ledande universitet i världen. I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Sustainability studeras hur plats på rankinglistor för universitet samvarierar med hållbarhetsarbete. Man analyserade universiteten på platserna 1-20, 80-100 och 480-500 på en av de rankinglistor som finns. Sedan studerade man dessa universitets hållbarhetsarbete. Man analyserade deras utvecklingsplaner, ledningsstruktur, organisation av hållbarhetsarbete, vilka hållbarhetsaspekter man hade mål för, samverkan med olika partner, rapportering  och så vidare.

Resultaten visade att för nästan alla aspekter så hade den första gruppen (platserna 1-20 på rankinglistan) ett bättre hållbarhetsarbete än den andra gruppen som i sin tur var bättre än den tredje gruppen. En tydlig slutsats är att hållbarhetsarbete går hand i hand med kvaliteten på universiteten så som den mäts i olika rankingar.

Analysen säger dock inte mycket om orsakssambanden. Är det ett bra universitet som satsar på hållbar utveckling, eller leder satsning på hållbar utveckling till ökad ranking? Jag tror på både och. Bra universitet behöver satsa på hållbar utveckling för att visa att de är relevanta aktörer i samhällsutvecklingen. Det i sin tur leder till intressant och adekvat forskning och undervisning som attraherar duktiga människor, samarbetspartner och anslag, vilket i sin tur leder till bättre resultat. Det styrker hur som helst slutsatsen att ledande universitet fokuserar på hållbar utveckling.

Veckans tips: Sverker Sörlin om klimathotet: Nu skrivs en ny historia om planetens framtid i Dagens Nyheter.