Siffrorna bakom berättelserna #metoo

Berättelserna kopplat till #metoo är överväldigande. De ger intrycket att var och varannan kvinna har drabbats av sexuellt våld och sexuella trakasserier. Statistiken visar också just det – att det är var och varannan kvinna. Rätten till fysisk säkerhet och kroppslig integritet är ett grundläggande behov. Bland de globala hållbarhetsmålen finns delmålen: * Avskaffa alla … Fortsätt läsa ”Siffrorna bakom berättelserna #metoo”

Placera ett barn på jorden

När president Kennedy 1961 lanserade det så kallade Apollo-programmet var målsättningen att placera en man på månen och på ett säkert sätt få hem honom igen. Någon klok person föreslog att vi som forskningsvision istället skulle kunna placera ett barn på jorden och att det barnet, oavsett var det landar, ska kunna se fram emot … Fortsätt läsa ”Placera ett barn på jorden”

Klimatet kan inte vänta

  Liksom många andra tittade jag på delar av partiledardebatten på TV i söndags. Det är ett märkligt format, men några intressanta saker framkom i avsnittet om klimat och miljö. Alla är överens om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Och de närmast tävlade om vem som kunde sänka mest, snabbast och bäst. Det är … Fortsätt läsa ”Klimatet kan inte vänta”

KTH får ett gott betyg inom utbildning för hållbar utveckling

  Nu har integrering av hållbar utveckling i högre utbildning utvärderats för första gången. Resultatet är bra för KTH men nationellt en besvikelse. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringens uppdrag utvärderat hur universitet och högskolor arbetar med hållbar utveckling inom utbildningen. Till sin hjälp har man haft en bedömargrupp med tio representanter från olika lärosäten. Jag … Fortsätt läsa ”KTH får ett gott betyg inom utbildning för hållbar utveckling”