KTH får ett gott betyg inom utbildning för hållbar utveckling

 

Nu har integrering av hållbar utveckling i högre utbildning utvärderats för första gången. Resultatet är bra för KTH men nationellt en besvikelse.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringens uppdrag utvärderat hur universitet och högskolor arbetar med hållbar utveckling inom utbildningen. Till sin hjälp har man haft en bedömargrupp med tio representanter från olika lärosäten. Jag var själv ordförande i bedömargruppen och ingick därmed inte i diskussionerna och bedömningen av KTH.

Egentligen är det totala resultat av utvärderingen ganska bedrövligt. Bara en fjärdedel av lärosätena får det högre betyget av de två som UKÄ delade ut (”Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildningen”). Resten fick omdömet ”Lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildningen är i behov av utveckling”.

De kriterier som flest högskolor hade problem med är ganska grundläggande saker: Har man övergripande målsättningar, följer man upp de målsättningar man har och arbetar man med kompetensutveckling av personal inom dessa områden? Egentligen borde det inte vara så svårt att fixa detta, men ändå misslyckas mer än hälften av Sveriges lärosäten. Det handlar naturligtvis till stor del om ledningen. Om man från högskolornas ledning inte markerar att detta är viktiga frågor, då är det svårt att få saker att hända.

Det handlar också om styrning från regeringen. Det är bra att man bett UKÄ att göra denna utvärdering. Nu är det viktigt att man inte bara säger Jaha och lägger utredningen på hyllan, utan också följer upp med åtgärder. Det kan bland annat handla om principer för resurstilldelning och ändringar i Högskoleförordningen.

För KTH:s del var resultatet positivt. Vi fick det högre omdömet och det kan vi vara glada och stolta över. Det är resultatet av ett engagerat arbete från en lång rad lärare och forskare som undervisar och arbetar som program-, grundutbildnings- och forskarutbildningsansvariga liksom personal inom verksamhetsstödet som drivit frågorna och stöttat. Det beror också på att ledningen genom förre och nuvarande rektor har markerat betydelsen av området och fattat de nödvändiga besluten liksom styrelsens engagemang.

UKÄ:s omdöme visar att vi på KTH är på rätt väg. Vi har processer på plats och nu ska vi fortsätta att fylla det med innehåll. Målsättningen är att hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram på alla nivåer. Där är vi inte ännu, men vi tar hela tiden steg framåt.

Veckans tips: KTH Sustainability Research Day den 16/11. Anmäl dig här.