Klimatutsläpp från svensk konsumtion minskar

Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion har minskat fyra år i rad. Det är ett trendbrott. Utsläpp av växthusgaser kan beräknas på flera olika sätt. Naturvårdsverket och SCB presenterar data från tre olika beräkningsmodeller: * Territoriella utsläpp. Det är utsläpp inom Sveriges gränser vilket till exempel innebär att utsläpp från internationella transporter inte ingår. Detta … Fortsätt läsa ”Klimatutsläpp från svensk konsumtion minskar”

Inget land är hållbart i dagsläget

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Nature Sustainability gör en grupp engelska forskare en analys av 150 länder i världen och konstaterar att inget av dem kan klassas som hållbart. Utgångspunkten för analysen är en klassisk definition av hållbar utveckling: att tillfredsställa grundläggande mänskliga behov och samtidigt göra det inom de begränsningar som ekosystemen … Fortsätt läsa ”Inget land är hållbart i dagsläget”

Så kan byggnader nå klimatmål

I en artikel som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Futures har KTH-forskarna Nicolas Francart, Tove Malmqvist och Pernilla Hagbert byggt scenarier för hur klimatpåverkan från Sveriges byggnader skulle kunna minska med mer än 90 procent till år 2050. Man har tittat på utsläpp från elanvändning och uppvärmning av byggnaderna, men också från byggande och … Fortsätt läsa ”Så kan byggnader nå klimatmål”

42 goda exempel

Universitet över hela världen arbetar med att integrera de globala hållbarhetsmålen i sin undervisning, forskning, samverkan och campusaktiviteter. I en rapport som presenterades på World Economic Forum i Davos så presenterades en rad goda exempel. Några av dessa är: * Hong Kong University of Science and Technology arbetar med erfarenhetsbaserat lärande där studenterna möter verkliga … Fortsätt läsa ”42 goda exempel”