KTH har ett systematiskt miljöledningsarbete

I förra veckan var det extern miljörevision på KTH. Slutomdömet var fantastiskt bra. Vi är fortsatt miljöcertifierade enligt ISO-standard och det är bara några enstaka mindre saker som måste åtgärdas. Vi fick också ett antal förbättringsförslag som vi ska ta till oss på olika sätt.

Det var roligt att se allt engagemang på olika delar av KTH under revisionen. Miljö och hållbarhetsarbetet integreras i många verksamheter och det ger resultat. Att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete bekräftas också av Naturvårdsverkets genomgång av statliga myndigheters miljöledningsarbete. I den hamnar KTH i den ledande gruppen som bedöms i mycket hög grad ha ett systematiskt miljöledningsarbete. Alla som arbetar med dessa frågor på KTH ska känna stolthet och glädje över dessa resultat.

Dessa utvärderingar visar att vi har väl fungerande processer och arbetssätt. Nu ska vi använda dem i det fortsatta arbetet. Jag tror vi behöver fokusera vårt arbete bland annat inom dessa områden:

  • Fortsatt systematiskt arbete med att integrera hållbar utveckling inom utbildning.
  • Förstärkt integration av hållbar utveckling inom forskning bland annat genom fler fakultetstjänster med inriktning mot hållbarhetfrågor inom flera olika ämnesområden.
  • Stärkt integrering av hållbar utveckling i olika planer och beslut. Det är fortfarande ganska lätt att hitta verksamhetsplaner och beslut där hållbarhetsfrågor inte integrerats.
  • Minskade utsläpp från våra tjänsteresor. För närvarande ökar utsläppen och här behöver vi till att börja med genomföra åtgärder som redan är beslutade.
  • Fortsatt kommunikation av vårt hållbarhetsarbete.

Veckans tips: Green week som arrangeras av THS Futures med massor av intressanta programpunkter.