Ge dem som tar bort koldioxid betalt!

Om man släpper ut koldioxid kan man behöva betala koldioxidskatt. Då är det rimligt att man också kan få betalt om man tar bort koldioxid ur atmosfären.

Den senaste rapporten från IPCC var tydlig. Vi behöver minska utsläppen av växthusgaser kraftigt redan nu om de globala klimatmålen ska kunna nås. Ett sätt att minska halten av koldioxid i luften som lyftes fram i rapporten är att använda så kallade negativa utsläpp, det vill säga att man på ett eller annat sätt kan suga upp koldioxid ur atmosfären och lagra den.

Ett sätt att göra det på är att odla växter som använder koldioxid ur luften för att växa. Om man sedan eldar växterna kan man producera fjärrvärme och el, men man kan också få utsläpp av koldioxid, samma mängd som växterna sugit upp. Men om man i stället för att släppa ut koldioxiden kan fånga in den och sedan lagra den, då har man skapat en kolsänka. Man kan också omvandla växter till biokol som kan användas som jordförbättringsmedel. Även biokol kan fungera som en kolsänka.

De här teknikerna för negativa emissioner kan inte ersätta andra åtgärder för att minska utsläppen. Tvärtom är det så att vi behöver använda alla möjliga metoder för att kunna nå klimatmålen. En del av teknikerna finns redan. Det är inte science-fiction, det skulle kunna börja användas redan nu. Man skulle exempelvis kunna göra detta på Stockholm Exergis anläggningar vilket undersöks i projekt tillsammans med KTH. Det som behövs är beslut om att börja bygga.

Så varför händer det inte då?
Ett skäl är att det kostar pengar. Det blir lite dyrare att tillverka värme och el om man gör den klimatpositiv. Men kostnaden är långt ifrån orimlig. Man kan räkna med att kostnaden för att ta bort koldioxiden är ungefär hälften av den koldioxidskatt som man kan behöva betala om man eldar fossila bränslen och släpper ut koldioxid. Om vi kunde skapa regler som innebär att man får betalt om man avlägsnar koldioxid ur atmosfären skulle det kunna bli lönsamt.

Det borde alltså vara en tydlig uppgift för vår nya riksdag och kommande regering att ta fram förslag på en omvänd koldioxidskatt. I väntan på det så är det dock ingenting som hindrar fastighetsägare (exempelvis Akademiska Hus och andra ansvarstagande företag) att säga att vi vill bidra till minskade koldioxidutsläpp. Vi är beredda att betala lite mer för värmen för att bidra till att ny teknik implementeras och för att få klimatpositiv värme. Även Stockholm Exergi och dess ägare (Stockholm Stad och Fortum) kan också säga att vi tycker det är värt att ta den här kostnaden. Vi vill ligga i framkant och vill bidra – därför gör vi de här investeringarna.

Ibland diskuteras individens ansvar för att bromsa klimatförändringar. I alla dessa företag och myndigheter finns kloka personer som kan bidra med bra beslut.

Veckans tips: Se Cecilia Sundberg, universitetslektor på KTH prata om negativa utsläpp här.