Det som är samhällsekonomiskt lönsamt kan vara ohållbart

Ibland kan samhällsekonomisk lönsamhet och hållbar utveckling stå i konflikt med varandra. En intressant fråga är vad man då ska prioritera.

För att kunna jämföra kostnader och nyttor som uppstår i framtiden med de som uppstår idag, så använder man ofta någon slags diskontering, alltså ränta. På så sätt kan man räkna om framtida kostnader och nyttor till dagens värde.

En viktig fråga är förstås vilken diskonteringsränta man ska välja. Är effekter i framtiden mer eller mindre värda än de som händer idag? Om man anser att framtida effekter är mindre viktiga så väljer man en hög positiv ränta, om man anser att de är mer viktiga så väljer man en negativ ränta.

I dagens samhällsekonomiska kalkyler väljer man ofta en ränta på 3.5 – 4 procent. Det innebär att värdet av framtida effekter sjunker snabbt med tiden. 100 kronor om 100 år är då värt ungefär 1 krona och 60 öre idag. I en rapport från det vetenskapliga rådet för hållbar utveckling till regeringen skriver vi att en hög diskonteringsränta blir oförenlig med långsiktig hållbarhet om den leder till att åtgärder som är nödvändiga för en hållbar utveckling väljs bort för att de inte faller ut som samhällsekonomiskt lönsam.

Det är en viktig insikt att samhällsekonomisk lönsamhet och hållbar utveckling kan stå i konflikt med varandra. Frågan kan då uppstå vad man ska prioritera. För en offentlig verksamhet (som till exempel universitet) kan man då luta sig mot Regeringsformen (en av Sveriges grundlagar) som säger att det offentliga ska främja en hållbar utveckling. I rapporten från det vetenskapliga rådet skriver vi också att man bör välja en ränta som är så låg att den är förenlig med en långsiktig hållbarhet.

Veckans tips: DN debatt om universitetens roll för en klimatomställning.