”Business as usual” är inte ett alternativ

Välkomna alla nya studenter på KTH! Och välkomna tillbaka ni som redan studerar här! Grattis till möjligheten att studera på KTH! Det ger er en biljett till en intressant utbildning och möjligheter till spännande arbeten. Ingen kan idag med säkerhet veta hur samhället och arbetslivet kommer att utvecklas, men en sak vet vi. Det kommer inte att se ut som idag.

Världen kommer att bli varmare. Hur mycket varmare beror på hur snabbt utsläppen av växthusgaser minskar. Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt hantera andra viktiga hållbarhetsutmaningar är idag en central drivkraft för utvecklingen inom en rad olika områden som byggande, energi och transporter. Det är därför nödvändigt att alla som studerar på universitet och högskolor får kunskaper och verktyg för att arbeta med teknik- och samhällsutveckling som stödjer ett framtida klimatneutralt samhälle samtidigt som andra hållbarhetsmål nås. I bransch efter bransch kommer förändringar att ske när alla fossila bränslen ska bort, energianvändning effektiviseras och förnybara råvaror används på ett hållbart sätt.

För att undvika fortsatta temperaturhöjningar måste i stort sett alla utsläpp av växthusgaser upphöra. En central del av utbildningen behöver därför vara hur samhället, och de sektorer som utbildningen fokuserar på, kan bli klimatneutralt. All gammal teknik som bygger på fossila bränslen behöver avvecklas och biobränslen är begränsade och kan bara vara en del av lösningen. Utbildningen behöver därför förbereda alla studenter på denna utveckling.

Den teknikutveckling som ligger framför er som studerar nu kommer att vara enorm. Det är centralt att den utbildningen ni får kan ge er den kunskap och de verktyg som behövs för att utveckla och implementera nya lösningar. På KTH är målsättningen att alla utbildningsprogram ska integrera hållbar utveckling så att studenter efter examen ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Mer info om utbildning för hållbar utveckling på KTH finns här.

KTH är idag rankat bland de tio bästa universiteten i världen med avseende på samhällspåverkan och genomslag. För att vi ska kunna ge en bra utbildning är det viktigt att vi som universitet fortsätter att utvecklas och att ni som studerar ställer krav på en relevant utbildning. Det finns också möjligheter att engagera sig i studentföreningar.

Veckans tips 1: Stockholms stads återbrukscontainer kommer till KTH Campus. Lämna in grejer du inte behöver eller hämta prylar du behöver. Invigning den 21/8 kl 12. Mer info här.
Veckans tips 2: KTH Sustainability Office söker studentmedarbetare. Läs mer här.