Etikettarkiv: Byggnader

Klimatet kan inte vänta

 

Liksom många andra tittade jag på delar av partiledardebatten på TV i söndags. Det är ett märkligt format, men några intressanta saker framkom i avsnittet om klimat och miljö. Alla är överens om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Och de närmast tävlade om vem som kunde sänka mest, snabbast och bäst. Det är ett väldigt bra och starkt besked. Det innebär att det finns förutsättningar att agera långsiktigt och kraftfullt. Det klimatramverk som nästan alla partier är överens om innebär också att Sverige ska arbeta systematiskt med mål, åtgärder och uppföljningar.

Varför går det ändå så långsamt och trögt att sänka utsläppen? Kanske beror det på att man underskattat storleken på uppgiften och att det behöver ske nu. Det mål som nästan alla världens länder har åtagit sig genom Paris-avtalet innebär i praktiken att alla fossila bränslen ska bort till ungefär mitten på detta sekel. Ett annat sätt att formulera det på är att utsläppen ska halveras ungefär vart tionde år. Det innebär 5-10 procent per år, och där är vi inte idag.

Det här innebär att det inte riktigt finns utrymme för att fundera på om man ska välja den ena eller andra åtgärden, för vi behöver i stort sett allt ihop. Vi behöver en blandning av subventioner, skatter, förmåner, förbud och massor av teknikutveckling. Vi kan inte välja en av dessa saker och tro att det räcker.

Jag tror också att man överskattar folks motstånd. Det är klart att om man föreslår en ny skatt eller avgift kommer det att möta motstånd från lobbygrupper. Det gjorde rökförbudet på krogen och trängselskatterna också. Men när människor ser fördelarna och att nackdelarna inte är så stora som de ibland målas upp, så kan många åtgärder få en bred acceptans.

Kanske underskattar vi också tiden för att ny teknik ska slå igenom på bred front. Vi kan varje vecka läsa om nya tekniska lösningar som kanske finns om några år eller decennier. På vissa områden går teknikutveckling snabbt, men på andra tar det lång tid innan ny teknik används brett. När man bygger fabriker, flygplan, hus och lastbilar, så är det för att de ska användas ett tag. Det tar därför lång tid innan ny teknik inom dessa (och många andra områden) slår igenom för hela sektorn. Förändringar behöver göras i tid – och redan nu.

Veckans tips: Nästa vecka är det föreläsningsmaraton på KTH och nätet. Det är ett fantastiskt program! Läs mer.

Nya studentbostäder ger campus mer energi

I veckan deltog jag i invigningen av 305 nya studentbostäder på campus. Husen som byggts av Einar Mattsson innebär att vi slår åtminstone fyra flugor i samma smäll.

Den första flugan är förstås att det byggs studentbostäder. Det behövs. Att säkerställa ekonomiskt överkomliga bostäder är en viktig del av en hållbar stadsutveckling. Den andra flugan är att de byggs på KTH:s campus. Det bidrar till ett mer levande campusområde, där det finns människor som inte bara arbetar och studerar, utan också bor. Det är helt i linje med KTH:s utvecklingsplan.

Den tredje flugan är att husen är byggda för att vara plusenergihus. Det innebär att de över en ett-årsperiod ska generera mer energi än de förbrukar. För att uppnå det har husen bland annat solceller på taken, bergvärmepumpar och återvinning av värme. I huvudsak används känd teknik, men genom att använda det tillsammans skapar man hus som också fungerar som demonstrationsobjekt. Det är roligt att det kommer fler byggnader på KTH:s campus där man visar upp ny teknik. Jag tycker att det är extra roligt att man gör det för studentbostäder. Annars kan det finnas en risk att man för just studenter, eftersom behoven är akuta, bygger snabbt och med ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande för ögonen.

Att husen är plusenergihus visar också hur stora möjligheter det finns att effektivisera energianvändningen. Nu är nästa steg att genomföra detta på bred front i alla nybyggda hus. Ett annat område där man kan ta nya steg är att minimera miljöpåverkan från produktionen av de material som används i byggnader. Forskning från bland annat KTH visar att man kan halvera utsläppen av växthusgaser från produktionen av byggnadsmaterial.

Den fjärde flugan som får en smäll med de nya studentbostäderna är skapandet av KTH Live-in-lab. Det är en testbädd för ny teknik och andra lösningar för mer hållbara och resurseffektiva byggnader. Bland de projekt som planeras finns både tekniska lösningar för att minska energianvändning, men också för att studera hälsoeffekter och för att göra beteendevetenskapliga studier. Ett av KTH:s hållbarhetsmål är att vi i större utsträckning ska kunna använda KTH:s campus i både undervisning och forskning och här passar KTH Live-in-lab perfekt. Att arbeta med ”living lab”, det vill säga använda sin egen existerande miljö för forskning och innovation, är en fluga på många universitet i världen och här visar KTH upp ett spännande exempel på det.

Veckans tips: Anna Pernestål Brenden bloggar om hållbara transportsystem i Curie.