Skip to content

“Nu är det dags att kavla upp ärmarna”

Så är den äntligen klubbad – den handlingsplan som rör verksamhetsstödets olika sakområden. Handlingsplanen har stötts och blötts under många långa timmar i över ett års tid, den 5 april fattade Kerstin beslut att fastställa den. Den ligger nu ute på ITM:s interna webb ”KTH:s nya verksamhetsstöd”. Här lägger vi kontinuerligt ut information allt eftersom arbetet fortskrider.

Det var roligt att se så många medarbetare på vår senaste gemensamma VS-frukost. Intresset för vad som händer med samgåendet är stort. Frågor som jag får är bland annat ”När och hur kan jag bidra till verksamhetsstödets utveckling?” Svaret på detta har jag inte ännu. Förhoppningsvis bjuds medarbetare in allt eftersom olika projekt och arbetsgrupper startar. Från ITM-skolan medverkar redan två av skolans verksamhetscontrollers i bemanning- och budgetprocessen: Eva Werner Sundén samt Erika Gilbertsson.

För att vi inom VS ITM ska kunna matcha behoven framöver gäller det att ha en plan för vår bemanning- och kompetensutveckling – liksom kompetensförsörjning. Vissa delar av ITM måste dessutom ställa om.

Jag läste en artikel i SvD från förra veckan där utbildningsminister Mats Persson skriver: ”Så ska vi minska dokumentationssjukan” – Administrationen behöver minska för att ge plats åt universitetens kärnuppdrag.”

”Akademin uttrycker förtvivlan över kraven på dokumentation och administration som tar tid från forskning och utbildning, en utveckling där personaldagar ofta handlar om att implementera policyer, snarare än om att utveckla den akademiska kvaliteten.”

Så nu, mina vänner inom stödverksamheten, är det dags att kavla upp ärmarna och visa att verksamhetsstödet kan arbeta tillsammans över de organisatoriska gränserna för att uppnå det mål som satts upp i arbetet med ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd:

  • Bidra till kvalitet och frigöra resurser till utbildning och forskning
  • Ha god utvecklingsförmåga
  • Vara en attraktiv arbetsgivare

Det blir inte lätt. Den stora utmaningen blir att kunna ge och ta mellan skolorna och mellan skolorna och f.d. GVS. Vi behöver lägga örat mot rälsen och lyssna av de behov som finns. Detta får bli vårt gemensamma prestigeprojekt, vi får se hur långt det tar oss.

/Christina Carlsson, Administrativ chef på ITM-skolan