Hoppa till innehåll

Sista blogginlägget

Nu är vårt campus invigt och med det stänger vi bloggen.

Tack till er som följt oss på bloggen, vill du fortsätta följa oss hänvisar vi till vår hemsida
där du även kan läsa om invigningen av Science week.

/Jenni Hollbrink

”Ett innovativt Stockholm i en global värld”

Anna Olshäll, Landshövding Chris Heister, Eva Malmström-Jonsson samt statssekreterare Niklas Johansson, Näringsdepartementet.

KTH var en av de organisationer som den 14 juni medverkade i konferensen ”Ett innovativt Stockholm i en global värld”.

Visionen ”Stockholm 2025 – världens mest innovationsdrivna ekonomi” har under fem år samlat Innovationskraft Sthlm, under ledning av landshövding Chris Heister. Konferensen fungerade som ett avstamp för att ta nästa steg mot visionen.

Komplett program samt websändning från konferensen finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida.

Under konferensens förmiddag fick vi ta del av presentationer och samtal med Stockholmfokus kring:

  • hälsa, vård och omsorg,
  • smart, uppkopplad region
  • avancerad tillverkning

Eftermiddagen ägnade åt det globala perspektivet med föreläsare från Singapore, Berlin och San Diego.

Anna Olshäll, projektledare KTH:s satsning Hållbar produktion, var en av talarna under rubriken ”Stockholms förutsättningar för avancerad produktion” (ca 7 min websändning, med starttid 1.16.55), och Eva Malmström-Jonsson medverkade i paneldiskussion ” Chris corner – Framtidsutmaningar för Stockholm” (ca 35 min i samma websändning, med starttid 1.27.45).

Monica Bellgran – Första professorn på plats!

KTH i Södertälje har nu sin första professor. Monica Bellgran axlar Leif Östlings professur i industriell produktionsledning.

Monica Bellgran

Monica börjar jobba på KTH den första september 2017 och ska vara med och bygga upp forskning om hållbar industri och produktionsledning inom ramen för professuren, och i det ingår att forska och undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå om industriell produktionsledning.

För närvarande är hon sakkunnig i produktion på Teknikföretagen där hon leder Teknikföretagens och IF Metalls program inom digitalisering, och har parallellt en deltidsprofessur på MDH i produktionsutveckling.

Vilka konkreta utmaningar i samhället kommer då Monica  att jobba med inom ramen för professur i industriell produktionsledning?

– Vi står inför, eller snarare mitt i, ett antal samhällsutmaningar som vi behöver hjälpas åt för att lösa. Energi, miljö och klimat är kritiska områden och här kan vi göra mer från produktionssidan genom att utveckla ännu mer resurseffektiv produktion. Digitaliseringen slår också rakt igenom samhället och här behöver vi ta nästa steg för att tänka hållbart och digital samtidigt. En ökad automation kommer också att förändra arbetslivet för många, det är viktiga frågor att adressera, säger Monica Bellgran.

På frågan varför hållbar industri och produktionsledning är viktiga områden för Sverige som exporterande nation svarar Monica Bellgran att Sverige trots sin storlek är ett land med extremt många bra och framgångsrika industriföretag. Tack och lov så har en stor del av företagen fortsatt utveckla sin produktionsapparat trots att många tidigare dömde ut Sverige som produktionsland.

– Nu ser vi hur vinden vänt. Idag inser de flesta att det finns en stark koppling mellan produktutveckling, industrialisering av nya produkter och produktion och att det ger konkurrensfördelar att ha egen kontroll över strategiskt viktig produktion. Det känns väldigt spännande att jobba nära Scania, Astrazeneca och andra företag i Mälardalen för att bygga en stark produktionsmiljö där vi kan testa lite nya grepp.

Namngivna professurer är inte jättevanliga, varken på KTH eller andra universitet i Sverige. Kristina Palm, prefekt på KTH i Södertälje, berättar att KTH och Scania har en lång historia av samarbete vilket de senaste åren har formaliserats i ett strategiskt partnerskap. Inom ramen för det partnerskapet aktualiserades frågan om att stärka KTH:s verksamhet i Södertälje med forskning och ytterligare utbildning. När regeringen lovade nya utbildningsplatser och fakultetsmedel till KTH Södertälje så var KTH:s satsning på hållbar produktion ett faktum.

– Scania finansierar satsningen med bland annat startmedel för en professur och med tanke på att Leif Östling är en förebild vad gäller produktionsledning så föreslog Scania att professuren kunde heta det. Dessutom är Leif Östling ordförande i nyetablerade Södertälje Science Park, där ett av områdena för samverkansmiljö är hållbar produktion, säger Kristina Palm.

Seyoum – our new Assistant Professor in Operative Industrial Production Control

KTH welcomes our new Assistant Professor Seyoum to our faculty in Södertälje. He has gathered his knowledge and experience from different universities and countries and we are pleased to have him as our newest colleague.

Seyoum studied his PhD in Industrial Engineering and Management at Politecnico di Milano (POLIMI), Italy and KTH Royal Institute of Technology, Sweden in a joint doctorate programme. He defended his double degree PhD thesis in December 2015 in Stockholm. He did postdoctoral research at POLIMI right after that.

Seyoum has several years of teaching experience both at undergraduate and postgraduate levels. He held assistant professor position at Mekelle University, Ethiopia from end of 2015, where he also took teaching development and leadership roles.

He published several academic papers in the last few years, including in top ranked operations management journals such as International Journal of Production and Operations Management (Emerald), and Production Planning & Control (Elsevier).

Seyoum is happy to be part of KTH Södertälje which has embarked on a big initiative –together with other partners – on promoting sustainable production development at one of the strongest industrial zones of Sweden. Being grateful for the welcoming faculty at KTH Södertälje, he is excited and looking forward to learn from and contribute in the ongoing developments to do research relevant for both industry and teaching.

Seyoum’s current areas of research interest include: investigation of relationship of production management systems such as lean with sustainability efforts in light of performance measures at operational and supply chain levels, and investigation of cross-sector, cross-industry collaboration among big and small firms in effort to create development of sustainable production supply chain networks of the future.

KTH:s rektor Sigbritt Karlsson besökte vårt blivande campus

Kristina Palm, Sigbritt Karlsson och Jan Wikander

Personalen på KTH i Södertälje fick sällskap av KTH:s rektor Sigbritt Karlsson, förvaltningschef Anders Lundgren,  prorektor Mikael Östling och Skolchef Jan Wikander samt två studentrepresentanter vid senaste besöket av byggarbetsplatsen av vårt nya campus.

Mycket har gått framåt sedan vårt senaste besök i januari och vi kunde se hur våra hörsalar, labbsalar, personalrum och studentytor växer fram. KTH:s ledning ser fram emot att besöka invigningen av det färdigställda campuset.

Kristina Palm, Mikael Östling, Sigbritt Karlsson, Anders Lundgren och Jan Wikander