Det omöjliga

Bilden jag hade av kunskap innan KTH är annorlunda än den bild som jag har nu mitt under min universitetstid. Då fanns det saker som kändes fullständigt omöjliga och att det skulle krävas orimliga mängder tid för att införskaffa sig viss kunskap. Man tänkte helt enkelt ”Det där tänker jag inte ens försöka mig på, det är för svårt.”

Nu är det snarare så att man har höjt ribban för det omöjliga och stressen kring huruvida man kommer att klara av saker sakta tynat bort. Tack vare den erfarenhet man fått efter oändligt många labbar, tentor och projekt är insikten att man, oavsett hur oöverkomligt det verkar i stunden, kommer att klara av det mesta. Med en sådan trygg inställning i bagaget så blir studierna enklare eftersom man kan ersätta sin oro med produktivitet så att man tillsammans med sina klasskamrater kan beta av det som vid första anblicken verkade svårt.

Ett tydligt exempel är den webbprogrammeringskurs som jag har just nu. Vi ska ju som sagt till nästa torsdag bygga en någorlunda komplicerad hemsida där det krävs att vi lär oss mer om vissa ramverk och programmeringsspråk. För några år sedan hade jag stressat upp mig mycket och kanske gömt mig under täcket men idag tänker jag snarare ”Det här kommer att bli tufft, men jag tvivlar inte en sekund på om jag kommer att klara det eller inte”. Min poäng är att ens egen uppfattning om det omöjliga inte är konstant under livet utan snarare ett ständigt föränderligt koncept som förändras tack vare arbete och mognad. Så om du tvekar över att göra någonting för att det verkar för svårt, tänk tillbaka fem år och inse att du nu åstadkommit saker som du ansåg var omöjliga då.

Svårt men absolut inte omöjligt!