Vad är egentligen en kandidatuppsats?

Under våren så kommer jag och en klasskompis att skriva vår kandidatuppsats, även kallat kexjobb, inom Medieteknik. Men vad är egentligen en kandidatuppsats? Och vad kan en kandidatuppsats inom Medieteknik innebära?

Vi börjar med att vända våra blickar mot Wikipedia som beskriver en kandidatuppsats på följande sätt: ”En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen”.

Kort och gott kan man alltså beskriva det som en längre uppsats vars innehåll ska baseras på någon typ av utredande i form av en undersökning eller dylikt. Från Medietekniksprogrammets sidan så beskrivs arbetet på följande sätt:

”Examensarbetet (kex-­jobbet) ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper inom Medieteknik genom att fördjupa dig inom ett spännande område”

Så vad kan man skriva om då? Nedan följer en lista av några kandidatuppsatser från Medieteknik.Det märks tydligt att ämnet kan skilja sig mycket men gemensamt för alla är en tydlig koppling mellan teknik och olika medier!