Hoppa till innehåll

Ömsesidig respekt i förändring

Poträtt på kvinna med halvlångt hår och glasögon
Charlotta Andersson Lund, fastighetschef.

Har ni drabbats av den nya pandemin? Mötespandemin på KTH. Jag träffar dagligen kollegor på möten, men det är vid pauserna vid toalettkön och vid kaffemaskinen som man hinner småprata. Vid dessa nödvändiga andningspauser konstaterar nästan alla att det är mycket på gång samtidigt på KTH.

Det är många förändringsprojekt som pågår parallellt. Samgående av verksamhetsstödet är ett av dessa långsiktiga projekt som startades 2022 och som ska pågå till 2026.

En stor förändring som påverkar och kommer att påverka oss är programmet för omlokalisering av verksamheterna i Kista och Södertälje. Fastighetsavdelningen deltar i programgruppen och i programstödet. Det ingår i fastighetsavdelningens ansvar att planera och säkerställa genomförande av byggnationer, såsom hyresgästanpassningar och anpassningar av fysisk arbetsmiljö av universitetets lokaler.  Fastighetsavdelningen arbetar med målsättningen att skapa väl fungerande lokaler anpassade efter verksamheten.

När man ska förändra en lokal och ett lokalnyttjande i syfte att effektivisera är det viktigt att genomföra det enligt gängse processer. Exempelvis att fundera över vilka prioriteringar vi har. Är det tid, kvalitet eller ekonomi? Genom god planering kan man spara resurser och undvika sena programändringar som oftast är kostsamma.

Att leda i förändring är att ha förståelse för de processer som pågår i var och en av oss. För att uppnå en trygg, tillitsfull och tillåtande arbetsmiljö behöver vi ha förståelse för varandras uppdrag. Vara nyfikna på varandras kunskap och ha tilltro till varandras förmågor. Det möter jag ofta när jag stannar upp vid kaffemaskinen och får en välbehövlig paus.

Charlotta Andersson Lund, fastighetschef