Hoppa till innehåll

Tiden går fort…

Poträtt på kvinna med halvlångt hår och glasögon
Britt- Louise Henriksson,administrativ chef och HR-ansvarig inom VS.
Vi har hunnit med några stora praktiska utvecklingssteg under året som påverkat många medarbetare inom verksamhetsstödet i större eller mindre omfattning.

De VS-avdelningar som etablerades vid årsskiftet 2022/2023 inom skolorna flyttades ekonomiskt från skola till VS i januari 2024 och ekonomi, kommunikation och personalområdena samorganiserades från april.

Det har uppstått en del praktiska utmaningar vid de organisatoriska förändringarna och i detta fall har det bland annat varit kopplat till behörigheter och tillgängligheter inom våra olika administrativa systemstöd. Alla har hjälpts åt för att det ska fungera så smidigt som möjligt och problemen har betats av och lösts efter hand.

Detta har också gett möjligheter att hitta nya, gemensamma och kanske även bättre/effektivare lösningar när något ”måste” hanteras. Det är lärorikt att se hur saker är sammankopplade och påverkar varandra, där man kanske minst anar det.

Det pågår ett framåtsyftande arbete med att få till rutiner för uppföljning av verksamhetsstödet och att arbeta med att uppnå ekonomi i balans.

Utvecklingsarbetet leder till nya möjligheter…

Britt-Louise Henriksson, administrativ chef/HR-ansvarig VS