”Alla ska kunna använda det offentliga rummet”

High Line, New York City
High Line, New York City

Nu har KTH:s satsning ”Centrum för framtida stadsrum” sparkats igång.

Föreståndare för forskningscentret är Tigran Haas, universitetslektor och docent på KTH som arbetar med samhällsplanering och stadsutformning.

Det offentliga rummet står på agendan och frågeställningarna är flera. En av dem är människors samexistens i städer.

– På vilket sätt kan vi radera gränsen mellan de synliga och osynliga människorna? Alla ska kunna använda det offentliga rummet, och alla har också samma värde här. Vi kan samexistera utan att störa varandra. Det finns flera exempel på det, bland annat Tompkins Square Park i New York som hade stora problem med droger och kriminalitet i slutet av 80-talet. Man designade då om torget så att det skulle passa alla grupper av människor samtidigt, och man gjorde det mycket framgångsrikt.

Tigran Haas menar att vi kan betrakta det hela som att alla hyr det offentliga rummet, vi äger det inte. Alltså bör vi agera därefter.

– När det gäller privatiseringen av det offentliga rummet så har den delvis gått i fel riktning. När det kommer till det som kallas för Privately owned public space, POPS, som är privatägda områden öppna för allmänheten, ser vi idag att allt fler regler tillkommer. Det finns dock framgångsrika sådana, delvis kontrollerade men ändå öppna områden. Ett av dem är High Line i New York, ett gammalt spårområde som gjorts om. High Line är ett av de kanske mest
intressanta offentliga rummen just nu.

Vad är då ”Ett bra offentligt rum”? Det finns ett antal sätt att definiera och mäta detta på. Tigran Haas säger att dessa präglas av låg brottslighet, stor öppenhet, kulturellt rikt liv och ger möjlighet för lokala ekonomier att blomstra.

– Det finns inget generisk sätt som visar hur vi ska utforma staden. Varje stad behöver ett skräddarsytt tillvägagångssätt för att skapa ett bra offentligt rum med sitt eget mikrokosmos som präglas av och är uttryck för livet i staden.

På tal om det offentliga rummet så äger den tredje FN-konferensen om bostäder och hållbar stadsutveckling rum mellan mellan den 17 och 20 oktober i Quito, Ecuador. Habitat III heter den och de två första gick av stapeln i Vancouver 1976 och Istanbul 1996.

Här kan du läsa mer: https://habitat3.org/