Bilbromsar fortfarande en hälsofara

Redo att bli en hälsobov, enligt KTH-forskare.
Redo att bli en hälsobov, enligt KTH-forskare.

Så här i dubbdäckstider så kan det vara intressant med en tillbakablick på Aftonbladets bilreporter Robert Collins debattartikel ”Sanningen om dubbdäck mörkas” från november förra året.

I denna artikel riktar Collin frän kritik mot Umeå Universitet och Svenska Miljöinstitutet IVL:s pressmeddelande som de 2015 skickade i samband med en forskningsrapport. I detta pressmeddelande förkunnas nämligen att över 5 000 svenskar dör varje år på grund av partiklar och att ”Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck”.

Detta påstående vill alltså inte Robert Collins acceptera. Han lutar sig istället emot forskningsrapporten som sådan som berättar att det är främst kolkraftverk och tung industri i Tyskland, Polen och andra centraleuropeiska länder samt fjärrvärmeverken i Sverige som producerar dessa dödliga partiklar

Alldeles oavsett hur saker och ting förhåller sig undrar jag stilla varför inte de partiklar som bilars bromsar genererar tas upp av Robert Collin eller av Umeå universitet/Svenska Miljöinstitutet IVL. De senare nämner förvisso bromsar som partikelalstrare, men knappast i paritet till den mängd som forskare på KTH kommit fram till.

Jepp. Redan 2010 kunde Ulf Olofsson, professor vid institutionen för maskinkonstruktion på KTH, konstatera att bilbromsar är ett lika stort miljöproblem som dubbdäck. Partiklarna som genereras av friktionen mellan bromsskiva och -back är mindre än tio mikrometer (PM10 vilket är en riktlinje för när partiklar börjar bli skadliga för människor) och går ner till nanostorlek. Det här gör att de tränger djupt in i människokroppen när vi andas.

Till saken hör också att partiklar mindre än 10 mikrometer hålls svävande i flera timmar. Partiklar som närmar sig nanostorlek är så lätta att de kan hållas svävande i veckor.

Då vi inte gått tillbaka helt och fullt i teknikutvecklingen till trumbromsar (en del bilar har dock fortfarande sådana monterade bak) som kapslar in en hel del bromsdamm så är läget likadant idag som 2010.

Eller 2015, för den delen.