Ericsson och digitaliseringen

Idag står det klart att Ericsson varslar i Sverige. 3 000 tjänster i landet kommer att försvinna och 900 konsulter får gå, i den neddragning som Ericsson anser är nödvändig för att stärka företaget konkurrenskraft.

Jag pratar med några forskare på KTH om saken. Jens Zander, professor i radioteknik på KTH och föreståndare för forskningscentret Wireless@KTH, menar att Ericsson påverkats av den strukturomvandling som pågått i telekomsektorn de senaste 10-15 åren.

Som teknikledare inom telekominfrastruktur har Ericsson fram till idag varit en vinnare – företaget har haft ett försprång framför konkurrenterna.

Detta försprång har ständigt minskat och de finansiella analyserna säger nu att Ericsson trots den stora efterfrågan på världsmarknaden på 4G-system de senaste åren inte riktigt gått i mål med att tjäna tillräckligt mycket pengar på dessa. Precis som i datorbranschen så blir hårdvaran – ”prylarna” i näten – allt mer standardiserade och likvärdiga. Detta gör att det som ger produkterna ett mervärde är mjukvaran. Det är också förklaringen att det är just Ericssons tillverkning som drabbas av neddragningar.

– Mer glädjande är att Ericsson i andra delar av verksamheten fortsatt satsar på starkt teknikinnehåll, till exempel 5G. Detta kräver i förlängningen snarare en effektiv produktion av mjukvara, än att det skapar fler konventionella industrijobb. Fenomenet är inte unikt för telekombranschen – det är egentligen bara en facett av det vi kommit att kalla ”digitalisering”, säger Jens Zander.

Han lägger till att planer finns bland flera stora aktörer inom forskningsfinansiering och universitet, däribland KTH, att göra en framtida storsatsning på forskning och utbildning inom storskalig industriell mjukvaruproduktion. Detta för att möta en del av de strukturella förändringar som svensk industri står inför.