Redan små temperaturskillnader påverkar samhället negativt

Do the right thing, från 1989
Do the right thing, från 1989

För ett litet tag sedan skrev Göran Finnveden, KTH:s vicerektor för hållbar utveckling och professor i miljöstrategisk analys, ett intressant, roande men framför allt oroande blogginlägg om att vi lever i ett gigantiskt experiment.

Han refererar till (och diskuterar) en artikel i Science där man konstaterar vi kan se effekter av klimatförändringar redan idag. Även små skillnader i till exempel temperatur får konsekvenser för samhället. Det kan handla om allt från produktivitet till dödlighet.

Med reservation för att det kan finnas kandidater till listan ”De tjugo roligaste exemplen på korrelation utan kausalitet” i Science-artikeln (förmodligen inte med tanke på tidskriften, men mina kunskaper i ämnet är begränsade så jag tar höjd för detta) kan man se att antalet svärord i sociala medier ökar lavinartat med att värmen stiger, och att det samma även gäller för antalet våldtäkter. Matteprov? Sämre utfall vid högre temperaturer, med start c:a från 20 grader och därefter sjunkande testresultat.

Grejen är intressant. Tidigare har vi ju vetat att extrema klimatförändringar leder till missväxt och konflikter, men att dessa förändringar redan kommer vid små avsteg från normala värden i nederbörd, väder eller andra väderrelaterade förändringar helt klart bra att veta.

Om inte annat för att klimatarbetet här och nu bara mår bra av ännu fler bevis för sitt existensberättigande. Det är svårt för gemene man att ta in vad som kommer att hända om 50 eller 100 år.

Ja, detta är så mycket bättre än att än en gång bli matade med bilden på den där ledsna isbjörnen som sitter på ett smältande isflak. Den har jag stundom lite svårt att relatera till hur mycket jag än vill.

Förresten… Var det inte Spikes Lee som i sin eminenta film Do the right thing redan 1989 redogjorde för ökad främlingsfientlighet när värmen steg?