Bilfri eller bilfritt

Att cykla är coolt, och det finns hur många tuffa cyklar som helst. Missnöjd med utbudet? Skruva ihop en egen tvåhjuling precis som Jonas Benne på JB Cycles i Värnamo.
Att cykla är coolt, och det finns hur många tuffa cyklar som helst. Missnöjd med utbudet? Skruva ihop en egen tvåhjuling precis som Jonas Benne på JB Cycles i Värnamo.

Även den som är mycket förtjust rent känslomässigt i sin fyrhjuling har förmodligen svårt att värja sig mot forskningsprojektet ”Ett bilfritt år” där de involverade nyligen slutredovisade sina resultat. Tänker jag. Som är förtjust i just bilar, om än på ett hobbymässigt plan.

Anledningarna är många till varför vi ska dumpa bilen. Inte bara miljömässiga. Ekonomi och hälsa är ytterligare två.

Vad sägs om följande lista, ett antal samhällsförbättringar som underlättar för ett liv utan bil, tagen från Ett bilfritt års webbplats. Den är inte komplett, så titta in på forskningsprojektets hemvist på internet för en helhetsbild!

Transportera bort grejor

Vi kör inte bara människor i bilar utan transporterar ofta en hel del saker i bilen. Idag är det lätt att beställa hem saker men det är svårare att få dem bortforslade.

Det finns många tjänster för att handla på nätet, alltifrån byggvaror till mat som levereras hem till dörren. Men det är svårare att bli av med saker när du lever bilfritt. En tjänst skulle kunna vara att samma företag som levererar dina varor också tar med det du vill bli av med. Det skulle kunna vara saker som du vill återvinna eller skänka bort.

Egen kommentar: Varje år har vi en dag i bostadsrättsföreningen där jag bor då vi samlar ihop grejer som ska kastas och sedan hyr en stor lastbil för jobbet. Detta fungerar ypperligt även om det tyvärr sällan räcker med en enda dag per 365 sådana med tanke på hur mycket pryttlar de flesta av oss samlar på sig. Att kunna frakta saker från A till B är en viktigt anledning till varför människor har/äger bil.

Vacker väg

En del i att motivera människor till att börja cykla är att lyfta de positiva aspekter som finns.

Bättre hälsa, snabb transport och frisk luft är positiva aspekter som följer med när du börjar cykla. Det ska vara lätt att hitta när du planerar din cykelfärd och därför krävs en tydlig skyltning. En del i skyltningen skulle kunna vara att införa en skylt för ”vacker väg”. Idag finns ett liknande märke för biltrafiken som visar på vägsträckor med ”turistiskt värde”. Den nya cykelskylten skulle märka ut extra fina cykelsträckor.

Egen kommentar: Den här typen av skyltar skulle väcka den egna nyfikenheten att trampa runt i Storstockholm tämligen planlöst. Därmed skulle jag, och förmodligen många med mig, upptäcka hur lätt det kan vara ta sig till platser utan att använda bilen. som ett indirekt resultat. Inte bara till jobb och hobbyaktiviteter, utan också olika former av sevärdheter.

blogg_bilfritt_koncept_6_mtext-800x566

Ny skyltning

Skyltningen i trafiken behöver bli bättre för att fler ska välja att cykla. Det krävs samma tydlighet i cykeltrafiken som i biltrafiken. Nya skyltar kommer också att behöva utformas när nya behov uppstår.

Många upplever att det är svårt att hitta rätt väg när man är ute och cyklar. Skyltningen är ofta bristfällig. Genom att utforma ett enhetligt skyltsystem blir det enklare att hitta rätt och att följa trafikregler. Om staden är tydlig med vad som gäller blir det också lättare att följa de regler som finns.

Egen kommentar: Detta behövs. Gärna med en helt egen färg så att man ser skyltarna på långt avstånd. Idag är det inte ovanligt att man cyklar rakt in i en återvändsgränd utan annan möjlighet än att vänta tillbaka och göra om. Därmed utrymmet för spontana utflykter på cykel lidande. Om man inte har mycket tid över, och det har sällan den stressade storstadsmänniskan.

Cykelartärer

Cykelartärerna fungerar som en huvudled för att cykla till, från eller igenom city. De är strategiskt placerade och har olika färger för att navigeringen ska bli enkel.

Cykelartärerna välkomnar alla typer av cyklister. Elcyklar, lådcyklar och vanliga cyklar ska känna sig trygga är de transporterar sig. Det ska också kännas säkert att cykla med barn på dessa sträckor samtidigt som det går snabbt att ta sig till sitt slutmål.

Egen kommentar: Även detta en bra idé även om jag förknippar Cykelartärer med tvåhjulingarnas svar på motorvägar för bilar. Därmed är det lite oklart om man ska våga cykla med barn här, med tanke på att tempot förmodligen kommer att vara högt till mycket högt ”på” cykelartärerna.