Hoppa till innehåll

Reaktion

Get your science together

Årets KTH-professorer

untitled-1

Varje år utses ett antal nya professorer på KTH. Detta är en pusselbit i bilden av vad forskningen på KTH är på väg, och intressant förstås.

Vad kan vi då konstatera? 22 professorer i år – 15 män och 7 kvinnor. Cirka 33 procent kvinnor alltså. Ett steg i rätt riktning mot jämställdhet. Särskilt om man ser till hur det sett ut tidigare år. 13 män, 3 kvinnor (2013) och 16 män, 3 kvinnor (2015). 2014 var det också cirka en 1/3 kvinnor bland utsedda professorer: 14 män, 7 kvinnor.

Vidare kan man notera att två av dem jobbar med robotar (Hedvig Kjellström, Jonas Beskow) och att vi har, slarvigt uttryckt, en jordbävningsprofessor i gänget. Ja, Nicholas Apazidis, professor i mekanik, forskar om stötvågor. Typiskt sådana som följer med en jordbävning eller en tsunami när de fortplantar sig med hög hastighet genom främst vattnet eller berggrunden.

Personligen är jag väldigt nyfiken på att ta reda på mer om Sofia Ritzéns forskningsområde. Hon är professor i integrerad produktutveckling och detta handlar bland annat om hur man i företag skapar en förmåga att leverera banbrytande innovationer. Detta är en viktig faktor för Sverige ekonomi, inte minst när det kommer till företag som Ericsson.

Vidare ska det bli kul att se hur oljebaserade plaster sakta men säkert kommer att bytas ut mot material baserade på förnybara råvaror. Något Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi, arbetar med.

Professor Grüne Yanoffs forskning runt beslutsfattande är också intressant, särskilt då den har en tydlig koppling till psykologi.

Här har du hela listan med nya professorer vid KTH inklusive på en beskrivande text och filmer.