De mest efterfrågade KTH-experterna

sthlm

Jag jobbar som bekant som forskningsinformatör och pressansvarig på KTH. Detta innebär att jag bland har koll på vad som skrivs om KTH.

Kan du gissa vilket område och vilka forskare som är mest efterfrågade och därför synliga i tidningar, radio och tv?!

Well. För mig är det rätt så solklart, eftersom jag nästan varje vecka förmedlar kontaktuppgifter till dessa experter.

Vi kan börja med vilket område det handlar om. Jag har pratar förstås om vår ständigt glödheta bostadsmarknad som månad in och månad ut får hur mycket utrymme som helst i media.

Således är det några av KTH:s forskare inom fastighetsekonomi som utan konkurrens är de mest anlitade experterna på KTH. Forskarna heter Hans Lind, Mats Wilhelmsson, Stellan Lundström och på senare tid Svante Mandell.

Värt att notera är att Hans Lind och Stellan Lundström numera gått i pension. De är förvisso båda emeritus, och besvarar i viss mån fortfarande frågor. Lättast att nå (och får svar på frågor av) är dock Mats Wilhelmsson (professor, 08 – 790 92 25 / 076 – 867 52 80, mats.wilhelmsson@infra.kth.se) samt Svante Mandell (universitetslektor, 08 – 790 80 11, svante.mandell@abe.kth.se).

Näst efter dessa experter kommer nog Christina Bodin Danielsson. Många är de artiklar och inslag som genom åren handlat om det öppna kontorslandskapet, sällan hyllat eller omskrivet i positiva ordalag.

Om just detta forskar Christina Bodin Danielsson.

Jag skickade nyligen ett mejl till henne, och bad henne fåordigt beskriva vad hon jobbar med nu.

– Jag forskar alltjämt om kontor utifrån olika perspektiv. Kontorslandskap är egentligen bara en liten del av min forskning, jag tittar på kontor kopplat till hälsa (psykosocial hälsa, fysiologisk hälsa, fysisk aktivitet), ledarskap och arbetsplatskonflikter, identifiering och lojalitet (“Place attachment” / coherence (anknytning till platsen, i detta fall arbetsplats/kontor)), kontorsarkitekturens betydelse för medarbetare och organisationer utifrån flera perspektiv.

Vill du bredda din rapportering om kontorslandskap vet du alltså nu vad du ska fråga Christina Bodin Danielsson om (08 – 790 85 41 eller christina.bodin.danielsson@arch.kth.se)

Här är för övrigt en av de senaste inslagen i media där hon medverkar.

PS. Jag noterar en viss manlig dominans när det kommer till fastighetsekonomi. Måste kolla om det går att göra något åt mångfallden där. DS.