En elefant balanserade

My Hedhammar har medverkat i programmet Nyhetsmorgon på TV4 och berättat om sin forskning.

Det här med spindeltråd framställd på konstgjord väg är ett brännhet ämne just nu.

I dagarna fick nämligen KTH-forskarna Pasi Purhonen och Hans Hebert sitt gemensamma forskningsresultat publicerat i den vetenskapliga tidskriften Nature Chemical Biology. Forskarna har gjort just detta: utvecklat en spindeltråd som är lätt men starkare än stål, som accepteras av människokroppen och inte stöts bort och därtill är biologiskt nedbrytbar.

© 2015 Jeevan Jose, Kerala, India.

Men det är inte bara Pasi och Hans som jobbar med konstgjord spindeltråd på KTH. My Hedhammar har en forskargrupp som också är verksam inom samma område.

Men där Pasi Purhonen et als arbete handlar om att spinna tråd av så kallade rekombinanta spindeltrådsproteiner, ett rent fysiskt material, går My Hedhammar och de andras forskning ut på att nyttja proteinbasen i silke till att bygga in bioaktivitet i materialet. Detta inklusive levande celler. På så sätt hoppas hon kunna tillverka funktionell biologisk vävnad. Därmed är hon verksam inom forskningsfältet regenerativ medicin.

Eller på ren svenska: Skapa konstgjord mänsklig vävnad och i förlängningen kanske även organ.

My Hedhammar och de andra forskarna väntar att få en vetenskaplig artikel accepterad, så tills vidare finns inte så mycket tillägga. Jag hoppas snarast få lov att återkomma i ämnet!