Professor gör allvar av leken

Här är en skön robot man kan bygga av Lego Mindstorms

Se där, se där. Universitetet i Cambridge ska tillsätta en professorstjänst i lek. Anledningen är att lärosätet genom forskning hoppas kunna klargöra sambanden mellan just lek och inlärning.

Bakgrunden är att Cambridge nyligen har startat ett center för just forskning kring lek inom utbildning, utveckling och inlärning. Den nya professorstjänsten kommer att leda centrets forskning, som har som ambition att ge konkret fakta kring lekens betydelse.

Anna Vignoles, professor vid Cambridge, säger till tidningen The Guardian att ”Det finns de som hävdar att lek förbättrar inlärning, eller att det är bra för barns välbefinnande. Det kan stämma, men det finns förvånansvärt lite forskning och fakta på området”.

Nu ska de alltså ta reda på mer om detta.

Den här nyheten får mig att tänka på att KTH var tidigt ute på området. Redan 2002 startade vi ett internationellt forskningscentrum för leksaksforskning, ett initiativ som drevs i samverkan med Lärarhögskolan, Riksbankens Jubileumsfond och Stockholms stad under namnet Sitrec.

Sitrec, som tyvärr lagts i malpåse, jobbade med lek, lärande, utveckling och hobbyverksamhet inom alla åldrar. Utifrån det perspektivet skulle leksaken bli intressant som produkt i ett innovations- och tillväxtperspektiv. Inriktningen på forskningen hade sin bas i pedagogiken, med breddat perspektiv mot avancerad teknik, produktutveckling och design.

Ett samarbete med leksaksindustrin var också tänkt att etableras, en industri som 2002 årligen omsatte dryga 700 miljarder kronor.

Forskning om leksaker knyter för övrigt även an till vetenskapliga discipliner som medicin, humaniora och samhällsvetenskap. Därför är det inga konstigheter att leksaker och Lego på olika sätt återfinns i universitetsvärlden. På KTH ges till exempel kursen ”Informationsteknik och ingenjörsmetodik” (6 hp) och där ingår Lego Mindstorms i utbildningen.

Plötsligt blir jag svårt sugen på att vidareutbilda mig…