Dåligt flyt för vågkraftspark

Tidningen Bohuslänningen har precis granskat det som skulle bli världens största vågkraftspark utanför Smögen. Skattefinansierade Energimyndigheten har nämligen investerat 91 miljoner i projektet och det finska energibolaget Fortum har stöttat Seabased – bolaget bakom vågkraftsparken – med 113 miljoner.

Tanken från början var att alla vågkraftverk skulle vara klara och leverera el innan år 2016 nådde sitt slut, och att kapaciteten skulle vara elektricitet för 20 000 bostäder. Tekniken har dock krånglat och ännu är vågkraftsparken inte i drift.

Därav granskningen, och anledningen till att även tidningen Ny Teknik uppmärksammat Seabaseds problem.

Att satsningen därtill skulle generera mellan 200 och 1 000 nya arbetstillfällen men idag bara sysselsätter 40 personer spelar väl gissningsvis även det roll för den negativa uppmärksamheten.

Uppstartsföretaget Corpower Ocean, med en bakgrund från KTH, jobbar precis som Seabased med vågkraft.

Som jag fattat det är vågkraft ingen promenad i parken, eller stilla fisketur på en lugn insjö. Havet är brutal och inte särskilt förlåtande. Således är det inte så anmärkningsvärt att det ibland kan ta lite tid att få just tekniken att fungera.

I samband med detta kan det vara på sin plats att meddela att vågkraftsprojektet utanför Smögen är långt ifrån det enda som pågår just nu. Oavsett hur det går för Seabased så finns det ett flertal olika tekniker och bolag under utveckling, några av dem KTH-baserade.

Ett är uppstartsföretaget Corpower Ocean som använt det mänskliga hjärtat som inspirationskälla för sina vågkraftverk.

Anders Hagneståls direktdrivna generator.

En annan innovation kommer från Anders Hagnestål, forskare på avdelning för elkraftteknik vid KTH. Han jobbar med ett så kallat punktabsorberande koncept.

Anders Hagnestål berättade i en intervju för ett tag sedan att han utvecklat en direktdriven generator för samla in energi från vågor. Detta på grund av att det varit svårt att utvinna energi ur långsamma rörelser, vågor som rör sig under en meter per sekund. Men det har Anders Hagnestål alltså lyckats med. Tekniken han tagit fram utvinner energi ur alla vågor.

Det återstår alltså fortfarande att se hur bra vågkraften i sin helhet står sig i den förnybara energimixen framöver, jämfört med till exempel vatten-, sol- och vindkraft.