Hoppa till innehåll

Reaktion

Get your science together

En stol för alla män

Man på plats i Androstolen. Foto: Martin Brunn.

Normkritisk tänkande är alltid intressant. Och viktigt. Det visar inte minst KTH-forskaren Karin Ehrnbergers arbete. På fredag disputerar hon med avhandlingen ”Tillblivelser – En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik”.

Karin Ehrnberger har för övrigt varit involverad i framtagandet av ett flertal normkritiska saker, bland annat Androstolen (se bild ovan). Denna stol är till för undersökning av mäns prostata, designad utifrån kvinnors upplevelser av gynekologstolen.

Nedan följer en beskrivning av fem projekt som varit del av Karin Ehrberger forskningsarbete.

Borren och stavmixern

Ett projekt som undersöker hur könskodade föreställningar runt tekniska artefakter förstärks och reproduceras genom dess formspråk. Genom att byta formspråket på två handmaskiner, en borr och en stavmixer, synliggörs könskodade värderingar kopplade till ett visst formspråk. Med detta följer även en hierarkisering av vad som anses vara ”en bra funktionell produkt”.

Energy Aware Clock

En energimätare som utmanar det traditionella, reduktionistiska sättet att mäta energianvändning genom angivelsen kilowatt. Energy Aware Clock mäter istället energianvändningen i form av en graf som över tid bildar ett dynamiskt och intuitivt mönster. Den är dessutom designad för att göra energikonsumtionen i hushållet till en synlig och lika självklar del av vardagen som en klocka som mäter tiden. Projektet utfördes på Interaktiva Institutet.

 

 

Androstolen

Androstolen syftade till att diskutera hur föreställningar om kvinnors och mäns kroppar begränsar hur vi ser på och värderar individuella behov i innovationsprocesser av hälsoteknik. Att synliggöra kvinnors upplevelser av gynekologstolen i en undersökningsstol för män blev ett sätt att illustrera detta på. Projektet utfördes i samarbete med Högskolan i Halmstad.

Origo

Ett samverkansprojekt mellan ett av Storstockholms största brandförsvarsförbund, KTH och Högskolan i Halmstad. Projektet syftade till att genom design som verktyg, synliggöra och ifrågasätta normerande tankesätt som står i vägen för en mer inkluderande utveckling inom Brandförsvaret. Projektet resulterade i tre koncept: Skyddstoppen, Brandlåset och Återhämtningsrummet.

KTH-kopparna

Kopparna var en del av projektet ”Teknik, konst och design i nya KTH-huset” som finansierades av och genomfördes på KTH mellan 2011–2012. Projektet resulterade i totalt sex koppar som utgjorde tre motsatspar. I designprocessen av dessa undersöktes relationer och maktförhållanden mellan formkropp, ornament och grafisk dekor.

 

 

 

 

2 reaktioner till “En stol för alla män”

  1. Androstolen ser exakt ut som rektoskopibritsen. Den började försvinna från landets kirurgmottagningar på 90-talet…

  2. Ser man på. Var hittar jag fotografier på rektoskopibritsen?

    Vad gjorde magläget sämre ur ett undersökningsperspektiv än ryggläge?

Kommentarer inaktiverade.