Nu presenteras en stor utredning om delningsekonomin

Delningsekonomin (även kallad den cirkulära ekonomin) har sedan ett antal år tillbaka påverkat vårt samhälle på en mängd olika sätt. Det handlar om allt från beskattning av varor och tjänster via konkurrens mellan företag till miljö, både ur ett lokalt och globalt perspektiv.

På måndag den tredje april presenteras en statliga utredning om delningsekonomin. Karin Bradley, universitetslektor och forskare på institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH, har lett utredningen som pågått under ett år. En av utmaningarna hon sett är hur delningsekonomin ska kunna fungera tillsammans med dagens lagstiftning. Ja, som vanligt hänger lagboken sällan med i teknik- och samhällsutvecklingen.

Utredningen ska enligt regeringens direktiv (Dir 2015:136) samla ett kunskapsunderlag om delningsekonomin från ett användarperspektiv genom att…

1. … göra en beskrivande kartläggning av olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar, samäger eller samutnyttjar sådana tillgångar eller erbjuder tjänster,

2. … analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner,

3. … resonera kring om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns eventuella behov av författningsändringar, såväl nationellt som inom EU, framför allt i fråga om förmögenhetsrätt, konsumenträttsliga delar av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning och

4. … bedöma om det finns behov av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, exempelvis när det gäller information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Karin Bradley har förstås figurerat en del på KTH:s webbplats tidigare, bland annat här och här.

Just det: Exempel på företag som springer ur den cirkulära ekonomin är som bekant Airbnb och Uber. Andra, mindre kända, är AirDine, RelayRides, TaskRabbit och Liquid. För att lista några av mååånga exempel…