Hoppa till innehåll

Reaktion

Get your science together

Vattenbrist – igen

Bo Olofsson, professor på KTH, kan ämnet vattenbrist.

Rinnande rent vatten ur kranen är något vi i Sverige tagit för givet under många decennier. Denna självklarhet tycks snart vara historia.

I en nyligen publicerad artikel på Dagens Nyheters webbplats varnas läsarna för att stora delar av landet riskerar att drabbas av vattenbrist till sommaren.

Vattensituationen var dålig redan förra året då sydöstra Sverige med Öland och Gotland led av akut vattenbrist efter ett par torra år. Sveriges geologiska undersökning, SGU, varnar nu för att situationen kan bli lika allvarlig i år. Och fler delar av landet kan beröras.

För exakt ett år sedan skrev jag en artikel om vattenbristen i Sverige. Anledningen var att en KTH-professor vid namn Bo Olofsson (tillsammans med kollegan Imran Ali Jamali på avdelningen vid Mark- och vattenteknik) kommit fram till en tänkbar lösning. Eller rättare sagt, var någonstans denna redan kända lösning skulle kunna placeras.

Vi pratar om grundvattendammar, ett sätt att skapa vattenreservoarer.

– Vår idé är att se till att spara undan vatten till dess att det behövs. Man kan skapa depåer i fickor eller svackor i berget på många olika platser. Vi har studerat vilka faktorer som avgör om det är ett bra eller dåligt ställe att skapa en depå, samt granskat och analyserat hur depåerna ska dimensioneras, utomlands så väl som i Sverige. Vi har också tittat på behoven, det vill säga hur mycket man kan vinna på att ha sådana här grundvattendammar på olika platser, berättade Bo Olofsson då.

Att kommande vattenbrist uppmärksammas just nu är för övrigt ingen slump. Det är fram till april som grundvattnet fylls på. Eller ska fyllas på…

Bonusinformation: Visste du att svensken i snitt gör av med 6 000 liter vatten per dygn, allt som allt? Ja, om vi räknar in det vatten som gått åt till produktionen av maten vi äter.

6 kubikmeter vatten. Det är mycket.