Hon är KTH:s doftexpert

Anna-Karin Borg-Karlson. Foto: Peter Ardell.

Tro det eller ej, men nu är sommaren i antågande och med den alla spännande dofter. Men också insekter som myggor.

Med det skrivet kan det konstateras att KTH både har experter på dofter (Anna-Karin Borg-Karlson, professor emerita, kemisk ekologi) tillika experter på myggors beteende (Jenny Lindh, forskare, organisk kemi).

De båda forskarnas arbete runt malariamyggor har rönt stor uppmärksamhet i den akademiska världen, nu senast med en publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Science (12 mars, 2017).

När jag kontaktar Anna-Karin Borg-Karlson berättar hon att doftforskningen på KTH för närvarande är koncentrerad till insekter och växter. Hennes egen kompetens återfinns inom området kemisk ekologi, hur kemiska signaler påverkar växter, djur och andra organismer på olika sätt.

– Forskningen om doft inkluderar mina samarbetspartners forskningsprojekt; en fortsättning av ett projekt som tidigare var knutet till gruppen för ekologisk kemi och organisk kemi och som nu återfinns nu på avdelningen för analytisk kemi med Åsa Emmer (känd från tv-programmet Plus) som ansvarig. Där pågår forskning i samarbete med forskare i Kenya om svampar och bakteriers dofter samt smaker som eventuellt kan användas som så kallade attrahenter till äggläggande malariamyggor, säger Anna-Karin Borg-Karlson.

I samarbete med docent Anna Ohlsson på skolan för bioteknologi undersöker hon också betydelsen av växters dofter som försvar mot insekter och svampar samt eventuell koppling med epigenetik.

Vilka större frågeställningar brottas forskarna med idag då, inom doftforskningsområdet?

– Det är många! Att förstå hur vi kan registrera, det vill säga känna, dofter, komma ihåg dem och hur det fungerar när doft kombineras med andra sinnesintryck vid inlärning. Detta arbetar forskarna mycket med när det kommer till insekter.

Hur växter påverkas av doft och smak är också ett mycket intressant område, tillägger Anna-Karin Borg-Karlson. Vilken roll har mikroorganismer i produktionen av dofter och andra molekyler, och hur påverkar mikroorganismer oss människor och andra djur med kemiska signaler är två frågeställningar.

Som skrivet, Anna-Karin Borg-Karlson är professor emerita men planerar att vara aktiv länge. Så den som har frågeställningar om hennes forskningsområde är varm välkommen att kontakta henne

Hon tillägger att ”Veckans doft” kanske vore ett ämne för Reaktionsbloggen. Jag är böjd att hålla med.

PS. Om du behöver få tag på Anna-Karin Borg-Karlson så skickar du ett mejl till akbk@kth.se. DS.