Ny tekniks betydelse för stress

Kristina Palm, prefekt på KTH.

Under de senaste månaderna har flertalet stora dagstidningar haft teman och specialer om stress och utmattningssyndrom (länkar till några av artiklarna nedan) detta blogginlägg). Anledningen är enkel: Enligt Arbetsmiljöverket sjukskrivs varje år 32 000 personer i Sverige med diagnoser som tyder på att de är utbrända eller mer korrekt formulerat, drabbats av utmattningssyndrom. Förutom de som får diagnosen påverkas förstås även omgivande familj och vänner, vilket gör att en betydande mängd svenskar på något sätt kommit i kontakt med det stress och press orsakar.

En av många anledningar till sjukskrivningarna är förstås att ett ”Gränslöst arbetsliv kostar på”. Det kan Kristina Palm, prefekt vid KTH, konstatera. Vid sidan av sin anställning på KTH är hon nämligen också forskare i arbetsvetenskap på KI och just nu sysselsatt i ett treårigt projekt där hon undersöker hur det gränslösa arbetslivet påverkar medarbetare.

Det handlar om en unik kartläggning av riskerna för stressrelaterad ohälsa. På bussen, vid sandlådan, i tv-soffan – hur påverkas vi av att ständigt vara uppkopplade mot jobbet? Hur påverkas vår familj?

Den digitala teknikens utveckling i form av smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer har luckrat upp gränserna mellan arbete och privatliv. Bekvämt och praktiskt tycker en hel del människor; att kunna kolla jobbmejl på fritiden och boka semesterresan på nätet under arbetstid. Samtidigt undrar arbetslivsforskare som Kristina Palm om detta är en trend som är hållbar i längden. Detta oavsett om det handlar om individen eller arbetsgivaren.

Kristina Palm menar att det finns en stor okunskap kring omfattningen av det gränslösa arbetslivet. Varken chefer eller hr-experter har hängt med i teknikutvecklingen och är i många fall inte medvetna om i vilken grad medarbetarna tar med sig jobbet hem.

Det man vet – det som tidigare undersökningar pekat på – är individer reagerar tämligen olika. Har man en aktiv fritid kan det vara lättare att koppla bort arbetet. Risker uppstår om det gränslösa arbetet breder ut sig så att man inte kan sluta att tänka på jobbet, vilket i förlängningen kan leda till utmattningssyndrom.

I forskningsprojektet ska ett femtiotal medarbetare vid två tjänsteföretag föra loggbok över sin digitala aktivitet. Deltagarna ska registrera allt arbete som sker utanför kontoret och alla privata angelägenheter som utförs på arbetstid. De ska även intervjuas, liksom deras familjer för att uppnå en bredare bild av situationen.

I studien ingår även intervjuer med chefer och hr-experter, detta eftersom tidigare studier visat att många chefer har låg medvetenhet om hur ökad tillgänglighet, exempelvis via telefoner och surfplattor, påverkar. Därtill är det för många chefer en självklarhet att svara på mejl på kvällar och helger, men många av dem ser inte att de samtidigt skickar ut signaler om vilka arbetsvanor som är accepterade, och kanske därmed påbjudna. Ja, en del medarbetare kan som en konsekvens av chefernas agerande känna ökade krav på att själva vara tillgängliga dygnet runt.

Den eller de som vill veta mer om forskningen kan kontakta Kristina Palm.

Några nypublicerade artiklar om stress och utmattningssyndrom:

Här ett gäng artiklar om det Kristina Palm jobbat med tidigare: