Artificiell intelligens stöttar cancerdiagnoser

Bilden längst till höger är vanligt mammografi.

Ett ämne att återkomma till ofta är artificiell intelligens (AI). Anledningen är enkel. Tekniken, vilket inbegriper det som kallas maskininlärning (eller djupinlärning), påträffas inom allt fler ämnesområden.

Nu senast är det cancerdiagnoser som får sig en efterlängtad prestandaökning med hjälp av just AI.

Så här fungerar det:

Kvinnors bröst är olika. Vissa har låg vävnadstäthet och mycket fettceller medan andra har bröst med hög vävnadstäthet. När låg täthet råder syns tumören som en vit förändring mot svart bakgrund förhållandevis tydligt. I ett bröst med hög täthet är en tumör däremot svårare att se eftersom bakgrunden då också är mer vit.

Vid låg vävnadstäthet går det upptäcka cancer med 95 procent tillförlitlighet, vid mycket tät vävnad sjunker den siffran radikalt till 30 procent sannolikhet.

Det AI kan bidra med här är att hitta mönster och samband som det är svårt för människor att upptäcka. Komplexa samband som kan hanteras av djupinlärning men som skulle vara svåra att finna med vanliga statistiska modeller.

I detta specifika bröstcancerfall handlar det om att sortera ut de patienter för vilka mammografi inte är en tillräckligt tillförlitlig screeningteknik och där det kan bli aktuellt att även använda magnetkameraundersökning (MR) för att undersöka förekomsten av eventuella tumörer.

Kevin Smith och Hossein Azizpour, de KTH-forskare som är involverade i arbetet, har skickat över en bunt bilder på olika bröstcancerfall. Så här beskriver forskarna bilderna:

  1. Our predictions overlayed on the mammogram.
  2. The same but with log scaled intensity for better visualization.
  3. The ”ground truth” annotation mask made by a radiologist.
  4. The mammogram alone.

Det blir rätt tydligt när bröstcancern inte är särskilt enkelt att upptäcka med hjälp av vanlig mammografi.

Förhoppningen för alla involverade – KTH, Stockholms läns landsting, KI samt medicinteknikföretaget Sectra – är att det ska gå att rädda fler liv. Varje år får nämligen cirka 9 700 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer, och under samma tidsperiod avlider omkring 1 500 kvinnor i sjukdomen.

Just det: Projektet stöds av Vinnova med 1,9 miljoner kronor.