KTH-forskare om Trumps mur

Berlinmuren skar Tysklands största stad i två delar under 28 år, innan den revs 1989.

Fortfarande är mycket höjt i dunkel runt Donald Trumps mur mot Mexiko. Ja, förutom att den ska byggas alltså. Det som bland annat framkommit hittills är följande data (med reservation att Trump tycks byta åsikt lite då och då).

Höjden ska landa någonstans mellan nio och nitton meter, och längden är 160 mil. Resten ska skyddad av vatten och berg.

Trump vidhåller att muren ska byggas av armerad betong. Samtidigt ska den rent utseendemässigt vara ”Ogenomtränglig”, ”Fysisk”, ”Hög”, ”Kraftfull” och ”Vacker sydlig gränsmur”.

Kostnad? Motsvarande 88 miljarder kronor.

Håkan Sundquist, professor emeritus inom ämnet byggvetenskap, på KTH.

När jag ber Håkan Sundquist, professor emeritus inom ämnet byggvetenskap på avdelningen för bro- och stålbyggnad på KTH, kommentera bygget berättar han att det finns en utredning av tämligen låg kvalitet som American Society of Civil Engineers gjort för ett tag sedan. I övrigt tycks inte mycket data eller information att tillgå.

Är Trumps kostnadskalkyl då att ta på allvar? Hur resonerar Håkan Sundqist i övrigt runt muren?

– Mycket beror förstås på hur hög muren ska vara och utredningen förutsätter en betongmur (jämförbar med Berlinmuren!?). Det hela blir nog en gissning men också en fråga hur stark muren ska vara. På bilder har man sett ”en mur” i form av spontplankor av stål. Att svetsa (skära) upp ett hål stort nog för en människa i denna kan göras relativt snabbt och tyst. Det är också möjligt att gräva sig under en sådan mur. Den stora kostnaden blir nog att konstant bevaka muren.

I ett efterföljande mejl lägger han till att han har svårt att tro att det blir något mur av den typ som Trump ”svamlat” om. Främst av de skäl som redan nämnts:

  • Kostnader för byggande och drift (personalkostnader för vakter och polis)…
  • … eller så kommer muren inte att fungera och det blir en sport att ta sig igenom/över/under muren.

– När en noggrannare utredning görs kommer detta att bli uppenbart, och Trump förlorar ytterligare ett vallöfte, säger Håkan Sundquist.

Vill man nå Håkan Sundquist kan man skicka ett mejl till hakan.sundquist (snabel-a) byv (punkt) kth (punkt) se.