Vad händer om ett svenskt höghus brinner?

Grenfell Tower. Foto: Natalie Oxford.

Igår brann flervåningshuset Grenfell Tower nära Notting Hill i västra London, en otroligt tragisk händelse med många dödsfall.

Jag kommer på mig själv att fundera över hur man kan släcka ett så högt hus dit brandslangarnas vatten aldrig når. Vattenbomba från helikopter eller flygplan? Kanske inte världens bästa idé om elden försvagat husets bärande konstruktion.

Jag skickar ett mejl till en av de byggnadsexperter som jobbar på KTH. Han heter Folke Björk och är professor vid avdelningen byggnadsteknik på lärosätet. Han för ett resonemang som mynnar ut i en tankeväckande slutsats. Vi bygger allt fler höghus i Sverige samtidigt som vi inte har så mycket erfarenhet av just denna typ av hus. Det finns därmed en viss risk för otrevliga överraskningar.

Så här skriver Folke i detalj:

”Jag har sett nyheten och tittat på rörliga bilder. Det hela är naturligtvis förskräckligt och stämmer till eftertanke när det gäller vad som kan hända i höga hus. I byggnormerna finns regler om brandceller och om att byggnader ska utformas så att brandspridning fördröjs. Så är säkert fallet även i Storbritannien. Det viktigaste när det blir brand är att människorna i huset blir undsatta.

När branden ändå sker och får en omfattning av detta slag så har något säkert blivit fel. Vad som är felet kommer säkert en utredning att visa, men det finns anledning att både visa respekt och ödmjukhet inför detta. Stora bränder kan resultera i nya föreskrifter.

För övrigt, att släcka när huset är övertänt är knappast möjligt.

En aspekt på detta är att det efter hand planeras nya höga hus i Sverige. Vi har inte så mycket erfarenhet idag av sådana och löper risk för otrevliga överraskningar.”

Han tillägger i ett mejl lite senare:

”Jag kollade litet på det aktuella huset och på det hus som brann i Melbourne 2014. Det finns många intressanta aspekter och det kan hända att vi har liknande problem i Sverige.”