Det här är cyberfysiska system

Google självkörande bil. Bild: Michael Shick.

Termen cyberfysiska system är högst vedertagen i den akademiska världen men inte jätteetablerad utanför den.

Första gången jag kom i kontakt med uttrycket var när jag för cirka fem år sedan pratade med Martin Törngren, professor i inbyggda styrsystem på KTH.

Han nämnde då att diskussionen KTH-kollegor emellan varit utdragen runt vilket namn man skulle använda. Kärt barn har ju många sådana, som bekant, och cirkulerade i långa samtalet gjorde så väl inbäddade system, intelligenta styrsystem som inbyggda styrsystem (det ämne som Martin har en professur i).

Valet (inom avdelningen) föll till slut på cyberfysiska system, efter engelskans cyber-physical systems. Bra eller dåligt kan åter diskuteras, särskilt med tanke på att just ordet cyber (sajber) känns aningens daterat. samtidigt är det förstås mycket bra att det råder enighet runt vad man kallar någonting. Så alla pratar samma språk.

Vad är då ett cyberfysiskt system? Om det skriver Martin Törngren i sin nya blogg. Kortfattat kan man säga att de är datorbaserade system för styrning av maskiner, fordon och annan utrustning, system med sensorer som kan inhämta data från omgivningen och en förmåga att själv anpassa sig till rådande förhållanden.

Alltså kan en självkörande bil definitivt räknas som en cyberfysiskt system.

På tal om självkörande bilar så blev Martin Törngren åter igen intervjuad i media om dem häromdagen. En ny undersökning från Aftonbladet/Inizio visar nämligen att mer än varannan svensk är skeptisk till att åka med en självkörande bil, och bland kvinnor är siffran så hög som att två tredjedelar ställer sig tveksamma till en biltur.