Hoppa till innehåll

Reaktion

Get your science together

Framtidens filter flexibla

Att rena luft och vattenflöden från miljöfarliga ämnen har gjorts ett tag. Oftast har filterlösningar emellertid haft en enda uppgift, ett ämne, att rensa bort.

Nu drar forskningsprogrammet Mistra Terraclean igång, ett projektet med finansiering om 60 miljoner kronor. Med i detta är bland annat KTH.

Ulrica Edlund. Foto: Peter Ardell

Syftet är att utforska de porösa materialen nanocellulosa, zeoliter, aktivt kol och upsalite för att använda dessa i smarta filter. Filter som kan anpassa sig efter sin omgivning, det vill säga förändra sig efter förutsättningarna.

Därmed blir filtren dynamiska och kan rena till exempel vätskor eller luft från olika föroreningar beroende av vad som passerar dem vid det aktuella tillfället.

I en intervju i Ny Teknik berättar Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi vid KTH och den som leder programmet, att det finns många förbättringsområden med dagens filter. Det stora flertalet filter är statiska och förändrar sig inte om det kommer flöden med en annan koncentration, ett annat tryck eller annat ph-värde. De kräver mycket övervakning.

Vad för typ av filter handlar forskning om då? Kan de rena luften vi andas? Kan de användas för vätskor? Vilken skala, pratar vi reningsverk eller andningsskydd? Vad för typ av gaser kommer filtren förhoppningsvis kunna ta hand om?

Jag skickar ett mejl till Ulrica och ber henne berätta kort om filtren.

– I projektet, som startar nästa vecka, är det utflöden från olika processer som ska renas, alltså inte andningsskydd. Vi kommer att jobba med såväl vätskeflöden som luftutflöden där till exempel kväveoxider (NOx), Svaveloxid (Sox), koldioxid (CO2) och lättflyktiga organiska föreningar (VOC, ”Volatile Organic Compound”).

Ulrica har för övrigt tillsammmans med kollegorna Minna Hakkarainen och Anna Finne Wistrand tidigare varit involverad i annan intressant forskning runt polymera material.