KTH-professorns syn på TV-skatten

TV-huset på Gärdet i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard.

Så har Sture Nordh, ordförande för den parlamentariska public service-kommittén, lämnat över delbetänkandet om nytt finansieringssystem för radio och tv till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Så väl DN som SvD uppmärksammar förstås detta, även om det ypperliga radioprogrammet Medierna i P1 redan tidigare redogjort för de stora draget i den föreslagna tv-skatten.

KTH-professorn Gunnar Karlsson har tidigare varit högst involverad i licensdebatten. Bland annat här och här kan du läsa mer.

Men… Även det nya förslaget som nu ligger på bordet har Gunnar Karlsson (och Per Ödling) en del synpunkter om.  De två tycker att Spotify kan stå modell för hur pengarna ska tas in, och att föreslagen tv-skatt inte är någon höjdare.