Hoppa till innehåll

Reaktion

Get your science together

25 procent kortare inlärningstid

Det pågår en del forskning runt pedagogik och inlärning på KTH. I ett av projekten är det tänkt att bland andra KTH-forskare ska korta SFI-elevers inlärningstid med 25 procent med hjälp av ett nytt digitalt verktyg.

Projektets grundidé är att inspirera SFI-elever och effektivisera deras lärande. Projektet går under namnet DIGSFI och bakom det står KTH, Invigos, Hermods, VLM (virtuella lärmiljöer) och Lingsoft. Projektet delfinansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

– Vi har länge arbetat för högre kvalitet i utbildning, och en av delarna i detta är ett effektivare lärande. Ett exempel är att tiden studenter behöver för att lära sig blir så kort som möjligt utan förluster i kunskap på både kort och lång sikt, berättar Olle Bälter, en av de involverade KTH-forskarna.

Han fortsätter med att säga att digitalstöd i undervisningen är ett sätt att effektivisera läraktiviteter för både lärare och elever, men det måste utformas effektivt och kontextanpassat. I detta projekt är det övergripande syftet att förbättra SFI.

– Genom samarbetet med Hermods kan vi komma upp i tillräckliga datavolymer för att kunna identifiera statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna som använder Invigos digitalstöd och de som inte gör det, för att på ett vetenskapligt sätt kunna utvärdera för- och nackdelar med verktyget för elevernas motivation, skriv- och kunskapsutveckling.

Den 29:e november – igår – påbörjades en effektstudie som mäter hur mycket SFI-elevernas resultat förbättras. Under studien deltar 16 lärare och cirka 600 elever som läser SFI på D-nivå på tre av Hermods SFI-skolor i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Deltar i projektet för KTH:s räkning gör förutom Olle Bälter även Olga Viberg och Viggo Kann. SFI står för ”Svenska för invandrare”.