Etikettarkiv: bilköer

Experter på morgondagens transporter gästar KTH

Illustrationen kommer från forskningsprojektet Post Car(d) Urbanism som stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle på KTH varit involverad i.

Nu på fredag den sjätte oktober (9-12) äger ett seminarium rum på KTH (biblioteket, Osquars Backe 31, rum ”Salongen”) som du inte vill missa om du är seriöst intresserad av fordons- och transportbranschen.

Då kommer det nämligen ett gäng akademiska experter till lärosätet för att berätta om hur de ser på framtidens transporter och hur dessa förhåller sig till så väl barn, delningstjänster som Uber, självkörande bilar och digitaliseringen.

Ta en titt på schemat här så ser du att experterna kommer från när och fjärran; University of California/Berkeley, Oxford och Universitetet i Linköping är tre av lärosätena som representeras.

Anledningen till att seminarierna ges vid KTH är för att vi är engagerade i Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services). Mistra SAMS är ett forskningsprogram som undersöker hur nya tjänster för tillgänglighet och mobilitet kan bidra till att hållbarhetsmål,
inte minst klimatmålen, kan uppnås.

Ja, vi ser idag i samhället en snabb utveckling nya innovativa tjänster för tillgänglighet och mobilitet. Uber, som kommer att tas upp av flera av experterna, är bara ett exempel. Det rör sig bland annat om så kallade ”co-working hubs”, virtuella mötesformer, delade fordon, lätta elfordon och autonoma fordon.

De lärda talar om ”Mobility and Accessibility as a Service”. Det vill säga ”mobilitet som tjänst” på ren svenska, ett framtidsscenario där det enskilda bilägandet förmodligen inte kommer att befinna sig högt upp på familjernas agendor.

Digitala plattformar kan användas för detta, för att erbjuda kombinationer av tjänster och smidigt kanalisera olika incitament, exempelvis dynamiskt prissättning för att optimera utnyttjandet av infrastruktur och fordon.

Kanske ger detta läge inte kortare och färre bilköer då fler, även de utan körkort, kan resa med bil betydligt mer. Men det kan ge ett mer hållbart och jämställt samhälle, och åtminstone effektiva bilköer.

Kontaktperson för seminariet är förresten Tobias Abrahamsson som kan nås på tobias.abrahamsson@abe.kth.se eller 070 – 087 70 03.

Spana in Mistra SAMS här förresten. Mycket intressant som pågår där.

Spotify och Facebook löser trafikkaos och klimathot

untitled-1

Say whaaat?

Ja, så är det. I överförd betydelse alltså. Om man får tro Anders Gullberg som är teknikhistoriker och arbetar på KTH vid centret för hållbar kommunikation.

Han har en tydlig vision om att omvandla dagens trafik i storstäder till att bli tjänstebaserade. Ja, precis på samma sätt som Spotify jobbar med musik, Netflix med film och tv-serier, Facebook med relationer och Google med informationssökning.

Kraftigt förenklat ska man enligt Anders Gullberg i framtiden köpa sig en plats i transportsystemet. Det kan handla om färd i egen bil, en resa med kollektivtrafik eller taxi eller en p-plats.

När det gäller infrastrukturen menar Anders Gullberg att vi ska titta på hur el-, telefon- och datanät sköts. Där försöker man variera priserna för att undvika sammanbrott och slippa att bygga ny dyr kapacitet för toppar i efterfrågan. I transportsektorn är det precis tvärt om. Kösammanbrott sker två gånger om dagen och milslånga motorvägstunnlar byggs för bilar med bara 1,2 personer i varje fordon.

Det nya tjänstebaserade trafiksystem ska hanteras med ett avancerat it-system i botten, kopplat till din mobil förstås. Så gott som alla har ju idag smarta och konstant uppkopplade telefoner i fickan.

På det här sättet ska man komma tillrätta med problem som köbildning och samtidigt bidra till den klimatomställning som behövs.

Prissättningen är förutbestämd, men varierar efter exempelvis grad av trängsel och miljöskador.

I och med detta kan trängselskatt ersättas med något som Anders Gullberg kallar för ”Körfrihetspeng”. När det gäller den ack så viktiga samåkningen, en rejäl möjlighet att minska utsläpp och bilköer, så har Anders Gullberg också en tanke.

– Det kan finnas en rädsla för att åka med främlingar. Men systemet som sådan innebär ju att man måste legitimera sig och inte kan vara anonym. Det innebär i förlängningen en möjlighet att till exempel ange att ”Jag vill åka med AIK:are”, och så kan man diskutera den senaste matchen.

Därtill skulle den förare som står för bil och körning kunna premieras, till exempel via sänkta avgifter som trängselskatt.

Sweet!

Själv kan jag tänka mig att diskutera så väl progressiv hårdrock som TIG-svetsning och hur man tillagar de perfekta pannkakorna med mina medresenärer.

Tillägg: I en understreckare på SvD:s webbplats säger Anders Gullberg att ”De smarta mobilerna kan, som en del av nya system för information och betalning inom transportsektorn, få lika omvälvande effekt som en gång T-Forden”. Inte illa.

På måndag den 28 november hittar du en betydligt mer utförlig artikel om Anders Gullbergs vision på KTH:s webbplats.