Hoppa till innehåll

Arbetsmiljön avgörande i akademin

Som ett av Nordens främsta tekniska lärosäten ska KTH:s arbete inom utbildning och forskning bygga på internationalisering, jämställdhet och hållbar utveckling som jag tidigare nämnt. Dessa aspekter ska, om det är relevant och så långt möjligt, genomsyra verksamheten och finnas med i allt, från tanke till beslut och handling.

Men för att kunna lyfta KTH till nästa nivå är en bra arbetsmiljö avgörande för studenter, forskare, lärare och administratörer.

I förra veckan skrev Aftonbladet i en artikelserie om hur kommuner och myndigheter spenderar pengar på resor, konferenser och representation. I svepande ordalag klumpas allt ihop till en summa på 44,5 miljoner kronor på ett år. Det kan framstå som om KTH gör av med extremt mycket pengar på dessa saker.

Så är inte fallet för en arbetsplats med cirka 5 200 anställda.

Dock kan en granskning av den här typen vara bra för att få upp ögonen för hur viktigt det är med tydliga, lättillgängliga och begripliga riktlinjer för representation – så att de kan följas. Alla som arbetar på KTH ska veta vad som gäller. Det är tryggt att veta var gränserna går så att så att vi kan lägga fokus på vårt uppdrag.

Här kan man också diskutera eller tänka till om det till exempel är nödvändigt med alkohol på konferenser. Även om det bara är 1-2 glas vin det handlar om enligt riktlinjerna, där det framgår att det ska vara måttligt och i sparsam mängd.

Alkohol är ofta en stor post i sammanhanget. Vi är ju ändå där för att jobba och för dem som har alkoholproblem kan det vara svårt att hantera situationen. Eller vad tycker du? Jag tar gärna emot idéer och tankar kring detta.

När det gäller saker som massage eller skidåkning, för att nämna något, som görs på ledig tid under en konferens, ska man betala själv. Här är det viktigt att man som anställd själv tänker över sina gränser och måttstockar för vad som är rimligt och försvarbart.

Men – och detta är viktigt. Kompetensutveckling är ett måste och alltid av godo både för KTH i stort och för den enskilde. Konferenser är ett viktigt inslag i verksamheten för dem som behöver tänka nytt, utbyta erfarenheter och idéer utanför KTH – såväl inom- som utomlands.

Även viss representation ingår och ska ingå som en naturlig del i vår verksamhet, inte minst när det gäller samverkan med näringsliv och samhälle både regionalt och globalt, men givetvis med måtta. Och detta är allas ansvar, det är aldrig en persons fel när organisationen runt omkring fallerar.

Det är oerhört viktigt att klimatet på en arbetsplats emanerar ur en kultur som är tydlig.

Man brukar säga att saker sitter i väggarna. Det gör det givetvis inte – utan det sitter i människorna. Det betyder bland annat att konflikter inte kan ärvas utan knutar kan lösas upp och är möjliga att förändra.

Inom akademin finns en rad speciella förutsättningar, till exempel den akademiska friheten och dess pendang ansvaret, som har betydelse för arbetsklimatet. https://www.kth.se/blogs/rektor/2016/11/ingen-frihet-utan-ansvar/

Konkurrensen om forskningspengar och publiceringar är en annan aspekt att beakta och diskutera. Då är viktigt att påminna sig om att det finns många framgångsrika forskningsmiljöer med lagkänsla som nått sina resultat byggda på just detta och respekten för varandras kompetens.

En god arbetsmiljö är grunden för ett bra klimat och en sund kultur på jobbet – då kan vi ägna tiden åt att göra det vi är bäst på.