Hoppa till innehåll

Dilemmat – demokrati och samarbete

Under två intensiva dagar har jag besökt King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i Saudiarabien. Här möter vi ett land som vill stärka sin position inom internationell forskning och utbildning. KAUST har byggts upp på en vision att bygga ett starkt internationellt universitet. Det sprudlar av energi och en vilja att bygga världsledande utbildning och forskning.

KAUST är närmast att betrakta som en stad; studenter och anställda såväl akademisk som administrativ personal arbetar, bor och har hela sitt sociala liv inom detta avskilda område. På sju år har KAUST rekryterat lärare/forskare från hela världen. På många sätt kan det nog nästan betraktas som en drömtillvaro för en lärare/forskare.

KAUST är byggt efter amerikansk modell med Caltech som förebild. Utbildning och forskning är nära länkade eftersom man bedriver utbildning enbart på avancerad nivå och forskarnivå. Mastern är oftast en så kallad research master vilket innebär att studenterna är nära kopplade till forskning och gärna får fortsätta med forskarutbildning.

Två saker slog mig; för det första de enorma summorna som är nedplöjda i de senaste forskningsinfrastrukturerna med bland annat en enorm stordator som när den kom på plats var nummer 7 i världen. Rekryterad fakultet har i många fall kunnat designa sina labb med allt på sin önskelista.

Det andra är anställningsvillkoren. En professor anställs på femårskontrakt som är rullande och som utvärderas varje år Om man klarar utvärderingen läggs det på ett år så att man, om man presterar väl, hela tiden har ett femårsperspektiv. För detta ges ett basanslag i samma storleksordning som ERC brukar vara. Lönen är hög och skattefri. Man behöver inte söka pengar, men det finns anslag att söka med beviljandegrad om cirka40 procent. Behöver jag nämna att KAUST är privat och i början inte hade någon budget, allt man ville ha kunde man köpa.

Så kan man då blunda för att KAUST ligger i Saudiarabien? Nej, det går inte. Men inom KAUST:s område råder öppenhet att klä sig som man vill och kvinnor och män studerar på lika villkor. Det är bra att man så snabbt har nästan 40:60 kvinnor/män bland studenterna. Dock förstår jag inte varför man inte lyckats rekrytera fakulteten mer jämställt; med enbart 9 procent kvinnor är det rent av dåligt. Frågan som jag ställde mig är om det trots allt inte är så lockande för lärare/forskare som är kvinnor att ge sig i väg till KAUST. Några professorer har medföljande som inte arbetar och det känns väldigt konservativt. Däremot finns det en blandning av kvinnor och män inom administrationen. Vi mötte ansvarig för internationell studentrekrytering; en kvinna från Italien som arbetar på KAUST tillsammans med sin man. Barnen till de anställda går på skolor som ligger inom universitetets område. Man behöver således aldrig lämna området, allt finns här.

Jag ställs inför dilemmat att ett universitet som KTH kan ha många givande samarbeten med KAUST samtidigt som det ligger i ett land där kvinnors möjligheter är starkt begränsade. Samtidigt som masterstudenter och forskarstuderande ges utmärkta möjligheter att utveckla sig inom sina områden. Det pågår intressant forskning om solenergi (solen skiner som bekant varje dag i Saudiarabien) men också vattenforskning med allt från avsaltning av vatten till recirkulering av vatten.

KAUST i Saudiarabien gör som bland annat Singapore gjort och satsar mycket pengar på högre utbildning. Publiceringsmönstret på KAUST är starkt och snart ser vi nog ett lärosäte som klättrar i ranking.

Campus ligger precis vid Röda havet så mycket klimatforskning och forskning i marinbiologi pågår. Livet utanför campus är mer svårtillgängligt; som kvinna förväntas man gå klädd i heltäckande så kallad abaya när helst man rör sig utanför universitetet.

Även om våra värdar säger att man inte är lika strikt med huvudduk så är samhället mycket konservativt. Sedan är det svårt att glömma den lagstiftning som landet har med bland annat brutala avrättningar och andra straff av ålderdomlig karaktär.

Men samma dilemma möter oss i andra delar av världen. Det bästa bidraget till en social utveckling går genom utbildning. Högre utbildning innebär att vara med att påverka mot öppenhet och inkludering. KTH har sedan tidigare valt att vara mycket i Kina, Sydostasien, Indien och Brasilien. Det är alla länder och områden där både kultur och demokratiska rättigheter är annorlunda än de är i Sverige. Det bör vi diskutera mer så att vi har vår värdegrund och våra principer för samarbetena klara för oss.

För att KTH ytterligare ska stärka sin position i världen måste goda relationer upprätthållas med en rad universitet. Att i högre grad sampublicera med utmärkta forskare runt världen ökar KTH-forskningens genomslag.

Intryck från olika delar av världen berikar och fördjupar studenternas kunskaper. Men KTH kan inte vara naivt, inte heller kräva av de anställda att man ska resa till länder där det inte är säkert. Tyvärr räcker det inte heller att enbart tänka excellent utbildning och forskning; vi måste också ha en säker kompass för att navigera i en allt mer komplex värld.

KTH påbörjar nu ett arbete att ta fram en internationaliseringsstrategi. Det kommer hjälpa oss när vi samverkar globalt.